ALİ KARAOSMANOĞLU

(Prof. Dr.)

Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu, doktora derecesini “Birleşmiş Milletler’in Zorlayıcı ve Zorlayıcı Olmayan Askeri Eylemleri” konulu tezi ile Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almış, tezi “Fondation Fleuret” ödülüne layık görülmüştür. Prof. Karaosmanoğlu, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, Fulbright ve NATO’dan araştırma bursları kazanmış ve Stanford ve Princeton Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Prof. Karaosmanoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunmuş ve 1988 yılından beri görev yaptığı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2010 yılında emekli olmuştur. Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesi olan Karaosmanoğlu, halen İhsan Doğramacı Barış Vakfı’na bağlı olan Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin Başkanı ve BİLGESAM Bilge Adamlar Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu’nun yazdığı ve derlediği kitapların ve ortak eserlerdeki incelemelerinin yanında, Foreign Affairs, Europa Archiv, Politique Etrangere, Security Dialogue, Journal of  International Affairs, International Defense Review, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler ve Bilge Strateji dergilerinde yayımlanmış makaleleri vardır. Karaosmanoğlu, Türk dış politikası, strateji ve güvenlik politikaları konularında çalışmalar yapmaktadır.