EMİN MURAT BİLGEL

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

(E. Oramiral)

Oramiral Bilgel 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur. Deniz Harp Okulu'ndan 1972 yılında mezun olmuştur. Eğitimi hitamında Muhrip, Hücumbot ve Fırkateyn ağırlıklı deniz görev paternlerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, II.Komutanlık görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Hücumbot ve Fırkateynlerde Komutanlık ve 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir. Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimine ilave olarak Almanya’da Hücumbot Taktik, ABD’de Muhrip Bölüm Amirliği eğitimine tabi tutulmuş, karargah görevlerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda ve İtalya’da Güney Bölgesi Müttefik NATO Komutanlığı’nda deruhte etmiştir.


1997 yılında Tuğamiralliğe terfi hitamında, sırasıyla Millî Savunma Bakanlığı Genel Plan Prensipler Daire Başkanlığı, İtalya’da Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (NAVSOUTH) Plan Daire Başkanlığı ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Tümamiralliğe terfi etmiş ve bu rütbede İstanbul Boğaz Komutanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2005-2009 yılları arasında Koramiral olarak Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.


2009 yılında Oramiralliğe terfi eden Murat Bilgel, 2009-2011 yılları arasında Donanma Komutanı, 2011-2013 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev icra etmiş ve Ağustos 2013’te emekli olmuştur.