HALİL AKINCI

E. Büyükelçi

1945, Muğla - Ula doğumlu.Orta Öğrenimini İzmir Kolejinde, Lisansını 1967’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler Bölümü’nde tamamladı. Dışişlerinde başkâtip, konsolos, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcılığı, bakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu. NATO Sekretaryasında 1980-1989 arası Sovyet Uzmanı Yönetici olarak çalıştı. T.C. Moskova Büyükelçiliğinde başkatip, elçi müsteşar ve Büyükelçi olarak üç defa görev yaptı. Elçi Müsteşar iken aynı zamanda Aralık 1992 – Mayıs 1993 arasında AGİK (AGİT) in kurduğu ilk bölgesel misyon olan Gürcistan misyonuna başkanlık etti. Daha sonraEski Sovyet Coğrafyasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Ljubljana ,Yeni Delhi ve Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı.Eylül 2010’da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından Türkdildeş Ülkeler İşbirliği Keneşi (Türk Keneşi) Genel Sekreterliği görevine getirildi.Eylul 2014’de sona eren bu görevinden sonra aynı Kuruluşta  bir yıl da Danışman olarak çalıştı..Daha sonra da Hazar Strateji Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yaptı.Halen Dış Politika ve Savunma Grubu Üyesidir.


Büyükelçi Akıncı Sovyetler Birliği Rusya, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz bölgesi, Afganistan ve Hindistan hakkında birçok makale yazdı. 2010 yılında Mansura Haidar’ın yazdığı “Hint-Türk Mimarisi” adlı kitabın editörlüğünü yapan Akıncı bu kitabın “Türkler ve Hindistan, Hindistan ve Türkiye” başlıklı kısmını da kaleme almıştır.


Büyükelçi Akıncı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Avrasya Üniversitesinin fahri profesörüdür.


1971 Yılından beri Oya Akıncı ile evli olan Halil Akıncı Şevket ve Ozan adlı iki yetişkin oğul ; Deniz ve Ece isimli iki torun sahibidir.