Hedefler

Dünya güç merkezlerinin küresel çaplı ve bölgemize yönelik politikalarını analiz ederek dünyadaki ve bölgemizdeki muhtemel gelişmeleri öngörmek,

Türkiye’nin jeopolitiğini uygun şekilde değerlendiren, küresel açılımlarına katkı sağlayan vizyonunu geliştirmek ve bu vizyona uygun projeler üretmek,

Değişen güvenlik ortamını analiz etmek ve tehditlere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek,

Türkiye-AB ilişkilerinin karşılıklı menfaatleri sağlayacak şekilde sağlıklı olarak gelişmesine katkı yapmak,

Türkiye’nin merkezinde bulunduğu Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde etkinliğini attırmaya yönelik politikalar üretmek, bölgesel sorunlara çözüm önerileri geliştirerek bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak,

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve benzeri milli sorunlarını disiplinler arası bir bakış ve bilimsel yöntemlerle analiz etmek, kazanılmış tecrübelerin ışığında gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek,

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı yapacak enerji, teknoloji ve ekonomi politikaları konusunda kamuoyunu aydınlatmak,

Milli kültürümüzü çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirecek ve çağın ötesine taşıyacak projeler üretmek,

İnsan hakları ve uzlaşma kültürünün bölgeye yerleşmesi için faaliyetler planlamak ve icra etmek,