İlkeler

Olaylara ve sorunlara milli bakış.

Disiplinler arası bakış ve bilimsel yöntemler.

Bilge adamların deneyimleri ile bilim adamlarının yaklaşımlarından doğan sinerji.

Farklı görüşler ve özgün yaklaşımlar.

Bağımsız, bağlantısız ve esnek bir organizasyon.

Farklı projeler ve farklı sponsorlar.