Misyon

BİLGESAM’ın misyonu; Türkiye’nin iç sorunları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak; bilge insanların tecrübe ve deneyimleri ile genç araştırmaların dinamizmi, farklı bilimsel yaklaşımlar ile farklı düşüncelerin bakış açıları arasında sinerji sağlayarak gerçekçi ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmek; hazırlayacağı yorumlar, analizler, raporlar, dergiler ve kitaplar vasıtasıyla bu öngörüleri ve politika önerilerini politika yapıcıları, bürokrasi ve kamuoyu ile paylaşmaktır.