Yöntem

Bilgi, deneyim ve tecrübeleriyle saygınlık kazanmış bilge adamlar ile genç ve dinamik araştırmacıları sinerji yaratacak şekilde bir organizasyon içinde biraraya getirerek bilimsel bir platform oluşturmak, Bilgi, deneyim ve tecrübeleriyle saygınlık kazanmış bilge adamlar ile genç ve dinamik araştırmacıları sinerji yaratacak şekilde bir organizasyon içinde biraraya getirerek bilimsel bir platform oluşturmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayacak her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Dünyada, bölgemizde ve yurt içindeki siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri takip etmek, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, bilgileri işlemek ve yorumlamak,

Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,

Eğitim programları, toplantılar, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve kongreler düzenlemek,

Faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla birlikte gerçekleştirerek, katılımcı bir anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmak,

Geleceğin bilim adamlarını ve araştırmacılarını yetiştirmek için doktora ve yüksek lisans öğrencilerine staj programları açmak,

Dinamik ve başarılı bilge adamları ve araştırmacıları ödüllendirerek teşvik etmek,

Doktora ve yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilere burs imkanı sağlamak,

Amaçları doğrultusunda gazete, rapor, dergi, kitap gibi yayınlar hazırlamak, çalışmalarını duyurmak için üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayacak her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Dünyada, bölgemizde ve yurt içindeki siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri takip etmek, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, bilgileri işlemek ve yorumlamak,

Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,

Eğitim programları, toplantılar, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve kongreler düzenlemek,

Faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla birlikte gerçekleştirerek, katılımcı bir anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmak,

Geleceğin bilim adamlarını ve araştırmacılarını yetiştirmek için doktora ve yüksek lisans öğrencilerine staj programları açmak,

Dinamik ve başarılı bilge adamları ve araştırmacıları ödüllendirerek teşvik etmek,

Doktora ve yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilere burs imkanı sağlamak,

Amaçları doğrultusunda gazete, rapor, dergi, kitap gibi yayınlar hazırlamak, çalışmalarını duyurmak için üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.