11 Eylül Sonrası El Kaide

A- A A+

Dünya Kamuoyu Aralık 2001 yılında Afganistan topraklarındaki dağlarda, son direniş noktalarının düşmesiyle El Kaide’nin sonunun geldiği düşünülmüş veya böyle algılanması empoze edilmiştir. Usame Bin Ladin liderliğindeki, aşırı köktenci, gizli ve dinci bir örgüt olan El Kaide’nin son olarak Pakistan ve Afganistan’da yaptığı eylemler, dünya kamuoyunun gündemine gelmiştir. ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin hava ve kara saldırılarıyla, taktik olarak geri çekilen ve kısa sürede toparlandığı anlaşılan örgüt, ortaya çıkan yeni durumda oluşan konjonktürde, izleyeceği taktikler doğrultusunda yeni bir teşkilatlanmaya gitmiştir. Afganistan basını ve örgüte yakın web sayfalarına göre, El Kaidenin bu dönemdeki eylem ve saldırılarını 5 ana başlık altında özetleyebiliriz:


1-Yemen, Endonezya ve Ortadoğu’daki eylemleri (Ekim, Kasım 2002)
2-Suudi Arabistan ve Fas’taki eylemler (2002)
3-Irak ve Malezya’daki eylemler (Ağustos 2003)
4-Irak ve Suudi Arabistan’daki eylemler (Kasım 2003)
5-Türkiye, İspanya, İran ve Irak’taki eylemler (2003)

 

Bu saldırılar Ağustos 1998 Nairobi ve Dar-usselam saldırılarıyla benzerlik taşımaktaydılar. Ortak özellikleri kalabalık kitlelerin bulunduğu mekânların seçimi ve büyük yankı uyandıracak eylemleri aynı zaman dilimi içinde gerçekleştirmeye yönelik tarzın uygulanmasıdır. Teşkilatlanma yeteneği klasik piramit düzeni örgütlenmesi yönteminin benimsenmesi, örgütün 11 Eylül sonrası ortama uyum sağlamasının emaresi olarak değerlendiriliyor. Örgüt 11 Eylül’den sonra teşkilatlanma ve eylem planlarında ne gibi değişiklikler yapmış ve hangi konsepti benimsemiştir? Eylem tarzlarına ve terörist kitlesel saldırılarına baktığımızda, Afrika kıtasında Sudan’dan başlayarak Afganistan’da zirveye ulaşan El Kaide, eylemlerinde yerel bir örgüt halinden uluslararası karmaşık, girift ve güçlü bir örgüt haline gelmiştir. Örümcek ağı benzeri teşkilatlanmasıyla kıtalararası bir güce dönüşmüştür.

 

Planlama ve uygulama aşamalarında merkezi komutanlık esasları geçerlidir. Bu uluslararası örgüt karmaşık yapısıyla yeni dünya düzenine uyum sağlamış, bütün takip ve tacizlere rağmen faaliyet alanını ve eylemlerini çeşitlendirerek sürdürmüştür. El Kaide’nin cenin dönemi Sudan’da başladı, o dönemde Usame Bin Ladin ve arkadaşları, Mısır’daki ‘El Cihat’ ve ‘Afganlı Araplardan’ koparak daha büyük ve karmaşık bir örgüt olan ‘Yahudiler ve Haçlılarla Uluslararası Mücadele Cephesi’ örgütünü kurdular. Bu örgüt 1994 yılına kadar fazla sesini duyuramamıştır. Bu dönemde El Kaide adını alan örgütün en önemli temel taşını oluşturan üyeleri Afganistan’a hicret eden savaşçılardan oluşuyor. Afganistan’daki Peştun kabileleri bunlara ev sahipliği yaptı. Daha sonraları bu Peştunlar Taliban adıyla Afganistan’da hükümeti ele geçirdiler. Eylül 1996’ dan  itibaren Taliban kökten dinci ve baskıcı iktidarıyla Afganistan’a hakim oldu.

 

Taliban iktidarı döneminde Eylül 1996’ dan  Aralık 2001’e kadar El Kaide Taliban iktidarını her yönüyle destekledi ve kendi imkanlarını geliştirerek örgütlenmesini pekiştirdi. ‘Uluslararası Cihat’ adını verdikleri örgütlenmesini geliştirdi ve bütün Afganistan’da üsler kurmayı başardı. Çeşitli kaynaklar bu üslerin sayısının 50 civarında olduğunu ve bu kamplarda 18 bini El Kaide’nin kayıtlı üyesi olmak üzere 30 bin militanın eğitim gördüklerini belirtmektedirler. Kimi kaynaklara göre 1995’ den 11 Eylül 2001’ e kadar El Kaide, 24 ülkede eylem yapmıştır. Bu eylemler ‘Sınır Dışı Eylemler Merkezi Teşkilatı’ adını verdikleri birim tarafından düzenlenmiştir. Bu birimin başında Abu Zübeydeh ve Halit Şeyh Muhammet adlı kişilerin bulunduğu ve 40 cihat grubuyla Afganistan’da eğitim görmüş militanların yer aldığı ileri sürülmektedir. Taliban döneminde Afganistan, El Kaide’nin merkez üssü gibi kullanılmıştır.

 

11 Eylül’den sonra El Kaide’nin insicamı yok olmuş, lider kadrosu saklanmış, komutanlarının ve militanlarının çoğu ABD bombardımanlarında ölmüş veya esir düşmüşlerdir. Taliban’ın devrilmesinden sonra El Kaide iki büyük sorunla karşı karşıya kalmıştır.

 

Birincisi; savaşçılarının dağılması… Taliban iktidarında Afganistan, El Kaide militanları için güvenli bir yaşama ve eğitim ortamıydı. Taliban hükümetinin devrilmesinden sonra El Kaide liderleri militanlarını peşlerindeki güvenlik güçlerinin saldırılarından korumak için dünyanın değişik ülkelerine gönderme planı yaptılar. Gözlemciler El Kaide’nin bu konuda başarılı oldukları kanaatindedirler. Değişik kaynakların haberlerine göre 11 Eylül’ den sonra ABD ve müttefikleri tarafından El Kaide militanlarına yapılan saldırılarda 18 bin militanın öldüğü, 1200 civarında esir düştüğü, bunlardan yarısını Guantanamo hapishanesine götürüldüğünü,  diğer yarısının gizli merkezlerde ABD’lilerin ellerinde tutuldukları, kalan 14 bin savaşçının ise kaçmayı başardıkları ve güvenli yerlere ulaştıkları ileri sürülmektedir.

 

El Kaide’nin korumayı başardığı en önemli birlik 55. Tabur’ dur. El Kaide uzmanlarına göre bu birlik örgütün en iyi yetişmiş elemanlarından oluşmaktadır. Çok sıkı askeri ve ideolojik eğitime tabi tutulan bu birlik, Usame Bin Ladin ve onun yardımcılarının koruma görevini yapmaktadır. Bu birliğin şimdi Afganistan- Pakistan sınırındaki dağlık Peştun bölgeleri, Afganistan’ın Hilmend ve Pakistan’ın Güney Veziristan ve Suvat Vadisi bölgesinde üslendiği söylenmektedir. Bu özel birliğin komutanı Mısır asıllı Abu Hubab kod adlı Medhet Atıf Ebu Hefes Mersi’dir.

 

El Kaide’nin bu dönemde ikinci sorununa gelince, yeni liderlerin atanması ve taraftarların onlara biat etmesi konusudur. Eylemleri gerçekleştirmek için lider kadrosu, militanlarla tekrar örgütlenip teşkilatlarını kurmak için harekete geçtiler. Birinci aşamada, Taliban’ın devrilmesinden 2003 yaz aylarının sonlarına kadar olan dönemde ölen veya esir düşen militanların yerine, yenilerinin oluşturulması ve kurulan bu birliklerin başına yeni komutanların atanma sürecidir. İkinci aşamada ise, yeni eylem ve teşkilatlanma konseptini oluşturmaktı. Bu doğrultuda El Kaide birbirinden bağımsız beş ‘Eylem Havzası’ oluşturarak, yeni örgütlenme politikasını hayata geçirmeyi planlamış ve uygulamaya koymuştur.

 

Bu ‘Eylem Havzalarının’ birbirinden bağımsız, kendilerine ait mali kaynakları ve eylemcileri vardır. Geçmişin aksine bu yeni merkezler, kendi inisiyatiflerini kullanarak eylem hazırlıyor ve uygulamaya geçiriyorlardır.  ABD uçaklarının Aralık 2001’de hava saldırısı sonucunda, Afganistan’ın başkenti Kabil civarlarında üstlenen 55. Tabur Komutanın öldürülmesi üzerine, yerine yine bir Mısır’lı olan Seyf El Edi’nin  El Kaide’nin askeri kanadı başkanlığına getirildiği, aynı bombardıman sonucu ölen Mali İşler Destek Birimi’nin sorumlusu Muhammet Sellah kod adlı  Neser Fehmi Nesre’nin yerine Remzi Bin Elşeybiye’nin atandığı biliniyor. Haziran 2002’ de Pakistan’da,  El Kaide’nin Lahor  ‘Dış Operasyonlar Birimi’ sorumlusu Abu Zobiydi’nin güvenlik güçlerince yakalanmasıyla, yerine Halit Şeyh Mahmut atandı. Daha sonra Remzi Bin Elşeybiye, ‘Mali İşler Destek Birimi Başkanlığının’ yanı sıra Halit Tofik Elattaşin’in yerine ‘Aden Körfezinde ABD Gemilerine Saldıran Birliklerin’ komutanlığını da üstlenmiş oldu.

 

Remzi Bin Elşeybiye 11 Eylül 2002’ de ABD ve Pakistan güvenlik güçlerinin ortak askeri harekâtında Pakistan’ın Karaçi kentinde yakalandı. R.B. Elşeybiye’nin yakalanmasından sonra bu hassas göreve kimin getirildiği belli olmadı. Bu saldırıdan altı ay sonra 28 Şubat 2003 yılında ‘Dış Operasyonlar Birimi’nin’ sorumlusu Halit Şeyh Mahmut ABD askerlerince ele geçirilip sorgulandı, sorgusunda El Kaide’yle ilgili yeni bilgiler elde edildi. Bu dönemden sonra El Kaide tekrar toparlanma sürecine girip yeni örgütlenme aşamasına geçti. Çeşitli haber ve araştırmalara göre El Kaide’nin yeni komuta kademesi şeması şöyledir:


1-Usame Bin Ladin, örgütün kurucusu ve tartışılmaz lideri.
2-Mısır asıllı Aymen Elzavahiri, U.Bin. Ladinden  sonra örgütün en güçlü konumundaki ikinci adamı. Genellikle örgütün olaylar karşısındaki tutum ve düşüncelerini internete düşen onun ses kayıtlarındaki mesajlarından öğrenmekteyiz.
3-Şeyh Sait kod adlı Mustafa Ahmet Elhassavi, Örgütün Mali İşlerinden Sorumlu ( hakkında çok az bilgi var.)
4-Abu Muhammet Elmisri, örgütün propaganda işleri sorumlusu ( hakkında fazla bilgi yok, U.Bin. Ladin ve diğer liderlerin video ve ses kayıtlarını onun hazırladığı ileri sürülüyor.)
5-Seçkin birliklerden oluşan 55. tabur komutanı Seyf El Edi.

 

Bu beş lider örgütün öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde tutarak Genel Sekreterlik planları çerçevesinde siyasetlerini belirliyorlar. Coğrafi olarak bölünmelerde de komutanlar yerel liderlerle görüşerek eylem planlarını hazırlıyorlar. Çeşitli kaynak, haber, yazı ve nadiren de olsa örgütün lider kadrosundan birinin verdiği demeçlere göre, El Kaide’nin yeni dönemde örgütlenme şemasını bu şekilde gösterebiliriz. Yeni örgütlenmede El Kaidenin eylem sahası beş coğrafi havzadan oluşmaktadır. Bunlar:


1.Havza - Hindistan ve Pakistan: Bu gruba Hindistan, Pakistan ve Afganistan dâhildir. Bu havzaya bağlı dört şube faaliyet göstermektedir. Bölgenin komutanı Mücahit Halis kod adlı Emin Elhak’dır. Bağlı bulunan bölgeler:


A- ‘Muhammedin Ordusu’, komutanı Mevlevi Mesud Elzahar.


B- ‘Cünbüşü Mobarezine Keşmir’ ( Keşmirli Mücadeleciler Hareketi), komutanı Seyit Sabahatdin.


C- ‘Cemaati İslamiye Keşmir’ ( Kaşmir İslami Cemaati), komutanı Abdürreşit Elturabi.


D- El Kaide’nin Pakistan yapılanması lideri Beytullah Mehsud. Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesini denetimi altında tutan Pakistan'daki El Kaide’nin komutanı ve Taliban emiridir. 2004 yılında küçük bir aşiretin reisiyken Pakistan ordusuna saldırılar düzenleyerek adını duyurmaya başladı. 2005'te Pakistan hükümeti ile bir barış anlaşması yaptı ve savaşçılarına verilen zararları karşılamak üzere 500 bin dolar tazminat aldı.  Mehsud'un bu başarısı onun Pakistan El Kaide’si ve Taliban içinde hızla yükselmesini sağladı. Pakistan Devleti ve ABD tarafından terörist diye nitelendirilmektedir. Adı, 2007'de öldürülen Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto suikastına da karışmıştı. Başına ABD tarafından 5 milyon dolar ödül kondu. Ağustos ayında gerçekleşen bir hava saldırısında öldüğü açıklandıysa da, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Son aylarda Suvat vadisi ve Kuzey Veziristan eyaletinde meydana gelen olaylardan sonra, Pakistan hükümetiyle Örgüt arasındaki anlaşma yürürlükten kaldırıldı. Pakistan ordusunun bölgeye yönelik askeri harekâtından sonra, ülkenin diğer bölgelerinde kanlı bombalı saldırılar artarak sürmektedir. Sivillerin de saldırıya maruz kaldığı bu terörist saldırılarda oteller ve askeri birlikler hedef alınmaktadır.


E- El Kaide’nin Afganistan teşkilatlanması, Lideri Ebu Sait Elmisri kod adlı Ebu El Yezid.

 

2.Havza-Özbekistan: Özbekistan, Çeçenistan, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti Güney Bölgesini kapsamaktaydı. Komutanı Özbekistan İslami Hareketi başkanlığını da yapan Tahir Yoldaş yapmaktaydı. Bağlı bulunan bölgeler:


A- ‘Cünbüşü  İslamiye  Özbekistan: Hareketin kurucusu Tahir Yoldaş’ın, 15 Haziran 2009 da ABD’nin Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldüğü veya yaralandığı öne sürülmüştü. Tahir Yoldaş’ın Güney Veziristan'ın Makeen ilçesinde düzenlenen hava saldırıları sırasında yaralandığı belirtilirken, söz konusu hava saldırılarında örgütün 30 üyesinin öldürüldüğü ifade edilmiştir. Özbekistan resmi kaynakları, 1996 yılında kurulan yasa dışı Özbekistan İslam Hareketi Örgütü’nün, 1999 yılında ülkede meydana gelen terör saldırılarıyla ilişkisi olduğunu açıklarken, örgüt, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından El Kaide ile ilişkili terör örgütleri listesine alınmıştı. ÖİH lideri Tahir Yoldaş'ın öldüğü veya yaralandığıyla ilgili daha önce de haberler yayımlanmıştı. Örgüt 1997 yılından itibaren Özbekistan’ın Doğu Eyaletlerinden Andican, Nemengan ve Fergane’de bombalı terör eylemleri gerçekleştirmiştir, Ayrıca Tacikistan’ın Hocend ve Kırgızistan’ın Batıkend  Oş ve Kızılkaya’daki terörist saldırılardan da sorumlu tutulmaktadır. Örgütün askeri kanat sorumlusu Özbekistanlı Cuma Nemengani de daha önceleri bir hava saldırısında hayatını kaybetmiştir.


B- ‘Sazemane Mücahidine Arap- Çeçen’ ( Arap- Çeçen Mücadele Örgütü) :Kurucusu Emir Hattab’dı, öldükten sonra yerine Abu Vezir Abdülaziz Elgamadi getirilmiştir.


C- ‘Şebekeye El Tevhit Velcihat ( Birlik ve Cihat Şebekesi): Gürcistan’da faaliyet göstermektedir, komutanı Abul Atiye’dir.


D- ‘Uygur İslami Hareketi: Cin Halk Cumhuriyeti Sink Yank Eyaletinde faaliyet göstermektedir, komutanı Ocyaman Abbas’dır.

 

3. Güney Doğu Asya Havzası: Filipinler, Endonezya ve Malezya’yı kapsamaktadır. Önceleri Rizavan Asameldin kod adlı Hanbelî tarafından yönetilmekteydi. Ağustos 2002 yılında Tayland’da yakalanınca yerine Zolgerneynin kod adlı Albay Sumira getirilmiştir. Bağlı bulunan bölgeler:


A-Endonezya İslami Cemaati: Kurucusu Abubekir Babşirdi’nin 1994 yılında yakalanmasından sonra Hanbelî devraldı, Hanbeli yakalanınca Nabeğe kod adlı Zölmettin bu göreve getirildi. Zölmettin’in Ekim 2002 Bali bombalı saldırılarının sorumlusu olduğu söylenmektedir.


B- Endonezya Cihat Askeri Grubu: Komutanı Cafer Abutalip. ABD karşıtı gösteriler düzenlemek ve ülkedeki gayri Müslimlere saldırarak adını duyurmaya çalışmaktadır.


C- Malezya İslami Hareketi: Komutanı Yezit Sefet.


D- Filipinler Abu Seyyaf Hareketi: Komutanı Abu Sabaya kod adlı Abdülrezzak Cencelani’dir. Örgüt genellikle ülkeyi ziyaret eden yabancı turistleri kaçırarak adını duyurmaya çalışmaktadır.


E- Moro İslami Kurtuluş Cephesi: Komutanı Ostaga Zarif Gülabi’dir.

 

4. Ortadoğu ve Fars Körfezi Havzası: Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İran, Yemen, Türkiye ve Lübnan’ı kapsamaktadır. Önceleri Abdürrahim Elnaşiri bu havzanın komutanlık görevini yürütmekteydi. Eylül 2002’ de Birleşik Arap Emirlikleri’nde CIA ajanlarınca yakalandıktan sonra yerine Abuali kod adlı Salim Talip Sinan Elharesi getirildi. Elharesi Kasım 2003’ de ABD’nin insansız uçaklarından atılan füzeyle öldürülünce, yerine Muhammet Hamdi Elahed getirildi. Bazı düşüncelere göre Elahedel Yemendeki çatışmalarda ölünce yerine Faslı Abdülkerim Elmecati getirilmiştir. Elmecati Suudi Arabistan’da aranmaktadır. Bazı uzmanlara göre Türkiye’deki bombalı terör saldırıların emrini verendir. ‘Irak Cihadında Avrupalı Gönüllüler’ örgütünün temel unsurlarındandır. Örgüt Akdeniz coğrafyasında faaliyet yürümektedir. Mart 2004’ de İspanya’nın başkenti Madrid’deki terör saldırılarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. A.Elmecati Nisan 2004’de 14 arkadaşıyla birlikte Suudi Arabistan güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Onun görevini kimin üstlendiği belli değildir. Bu bölgenin eylem birlikleri bakımından örgütün en büyük ve en önemli güçlerinin bulunduğu havza olduğu söylenmektedir. Faaliyet sahasında 3 savaşçı taburu bulunduğu ileri sürülüyor. Yerel teşkilatları:


A- Ensar Elkaide Fi Ceziretülarap ( Arap Yarımadasında El Kaide Kardeşliği):Kurucu lideri Yusuf Elebiri 2002’de ölünce görevini Abu Hacir kod adlı Abdülaziz İsa Elmegren üstlendi. A.İ. Elmegren Suudi Arabistan güvenlik güçleriyle girdiği silahlı bir çatışmada hayatını kaybedince yerine Suud Bin Hemud Eleteybi getirildi. Bu grubun Aden Körfezi’nde ABD ve Fransız gemilerine saldırılar düzenlediği düşünülmektedir. Aralık 2004’de Usame Bin Ladin, Ürdün asıllı Abu Musab Elzerkavi’yi Irak’taki örgütlerin bütününü oluşturan ‘Rafidin Topraklarında Cihat Örgütü’nün’ başına getirdiği biliniyor. ABD tarafından başına 25 milyon dolar ödül konulan El Kaide nin en önemli adamlarından bir olan Elzerkavi, Haziran 2006 yılında ABD hava saldırılarında 7 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti.   Gerçek adı Ahmed Fazıl Haleyle olan Zerkavi 40 yaşındaydı. Irak’ta en çok arananlar listesinin başında bulunan Ebu M. Zerkavi, ilk olarak Irak’ta ‘Tevhid ve Cihad’ örgütünün lideri olarak ortaya çıktı. Örgütünü 2004’ün sonlarında U. B. Ladin’in El Kaide örgütüyle birleştirdi. Ocak 2004’te Bin Ladin’in yardımcılığına getirildi. Yabancı rehinelerin öldürülmesinin kaydedildiği video görüntüleriyle 2004 yılında ün salan ‘Tevhid ve Cihad’ın’ El Kaide ile birleşmesinden sonra, özellikle Şiilerin egemenliğindeki hükümet ve güvenlik güçlerine yönelik kanlı saldırılar düzenledi. Bu saldırıdan ’Irak El Kaide’si’ olan örgütün sorumlu olduğu biliniyordu. El Kaide’nin Irak teşkilatlanması 3 örgütten oluştuğu biliniyor, bunlar:


a)‘Tevhit ve Cihat Cemaati’, lideri A. M. Elzerkavi.

b)‘Cünbüşe Ensare İslam’ (İslam Kardeşliği Hareketi), lideri Molla Kerikar.

c)‘Ensare Le Sene Ordusu’ ,lideri Abu Abdullah Bin Mahmut.

 

B-‘Kuveyt Selefi Örgütü’ , lideri Halit İsa elsultan.


C-Yemende faaliyet gösteren ‘Aden Ordusu’ , lideri Tarık Elfezli.

 

D-Yemende faaliyet gösteren ‘Ensar Elkaide’ ,lideri Muhammet Abğis.

 

E-‘Ürdün Selefi hareketi’ ,lideri Abu Muhamet Elmukaddasi.

 


F-Lübnan’da faaliyet gösteren ‘Esebetül Ensar Hareketi’, lideri Abu Mehcen kod adlı Abdül Kerim Elsadi.


G-Türkiye’de faaliyet gösteren ‘İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi’ , kurucu lideri Salih İzzet Erdiş  (Salih Mirzabeyoğlu) dir.  "Büyük Doğu Baş Yücelik Devleti"ni kurmak amacıyla 1989'da faaliyete geçen yasadışı İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi İBDA – C örgütünün lideri. Halen İstanbul Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan "Kumandan" kod adlı Erdiş, Salih Mirzabeyoğlu takma adını kullanıyor.1998'in son günlerinde İstanbul'da yakalanan ve 98 eylemden sorumlu tutulan S.İ.Erdiş, DGM'de "mevcut anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan idam cezası istemiyle yargılanıyor. (S.İ.Erdiş hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.turkcebilgi.com/salih_%DDzzet_erdi%FE/ansiklopedi)  Daha sonra Habib Aktaş’ın Türkiye sorumluluğuna getirildiği bilinmektedir.İstanbul'da 2003 yılı, 15-20 Kasım tarihlerinde HSBC ve İngiliz Konsolosluğu bombalamalarının planlayıcısı olduğu iddia edilen El Kaide'nin Türkiye sorumlusu Habib Aktaş'ın, Irak'ta bir bombardımanda öldürüldüğü belirtilmiştir. Aktaş, 63 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı İstanbul'daki saldırıları planlamakla suçlanıyordu. Gıyabi tutuklama kararı ile aranan Aktaş, Afganistan ve Pakistan'daki El Kaide kamplarında eğitim görmüş ve örgütün askeri sorumlusu Ebu Musab El Mısrı ve örgütün lideri U. Bin Ladin'le görüşmüştü.


H-İran’da faaliyet gösteren ‘Cundullah Örgütü’, İran’ın Güney Doğusunda bulunan Siyistan ve Belucistan eyaletinde faaliyet yapmaktadır. Hedefi orada yaşayan Sünni Beluçları örgütleyip merkezi hükümete karşı kışkırtmaktır. El Kaide ve Pakistan İstihbarat Örgütleri, özellikle Pakistan Askeri İstihbarat Örgütü (ISI) ile irtibatta olduğu söylenmektedir. Eyaletin merkezi Zahidan ve diğer kentlerde çok kanlı eyleme imza atmıştır. Kurucu lider 27 yaşındaki Abdülmelik Rigi, Pakistan’daki Karaçi kentinde yaşamış,  Sünni din eğitimi veren medreselerde eğitim görmüş ve o sırada El Kaide ile ilişki kurmuştur. Daha önceleri örgütün lider kadrosunda bulunan, halen İran’da tutuklu bulunan örgütün lideri A. Riginin kardeşi Abdülmelik Rigi, İran güvenlik güçlerince yakalanıp sorgulandığında Pakistan’da defalarca ABD’li askeri ve sivil yöneticilerle görüştüklerini ve Cundullah’ın ABD ile iş birliği yaptığını beyan etmiştir.

 

5- Akdeniz ve Batı Havzası: Avrupa ve kuzey Afrika’daki 11 ülkeyi kapsamaktadır. Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Tunus, Fas, Libya ve Cezayir’de faaliyet göstermektedir. Önceleri Abdülkerim Elmecati liderdi, şimdi teşkilatın başında kimin olduğu bilinmemektedir. Ama Madrid saldırılarından sonra Abu Deccane Afgani adında birisi El Kaide’nin Avrupa sorumlusu olarak yayınladığı video kasetiyle sorumluluğu üstlenmiştir. Bu havzada faaliyet gösteren birbirinden bağımsız teşkilatlar:


A-‘Cezayir Selefiye Davati ve Gettal Cemaati’ .Lideri Abu Musab Abdülveded. Ondan önce grubun kurucusu Hasan Hattab ve onun yerine geçen Abu İbrahim Mustafa kod adlı Nebil Sehravi bu görevi yerine getirmekteydiler.


B-‘Fas Selefiye Elcihat Hareketi’.Manevi lideri Muhammet Elfizazi ( 20 yıl hapse mahkûm)

 

C-‘Fas Sırat El Müstekim Örgütü’ . Lideri Milvedi Zekeriya.


D-‘Fas Hicret ve Tekfir Cemaati’. Lideri Davut Mahmeli.


E-‘Fas İslami Savaşçılar Cemaati’ .Kurucusu Abdülkerim Elmecati.

 

F-‘Libya İslami Savaşçılar Cemaati’ . Kurucusu Muhammet Bin Fazlı, şimdiki lideri Abdüllah Elsadık.

 

G-‘Tunus İslami Savaşçılar Cemaati’ . Lideri Tarık Marufi. Örgütün İtalya ve Belçika’da şubeleri olduğu tahmin ediliyor. T.Marufi halen Brüksel’de hapiste bulunmaktadır.


H-‘Tunus İslami Cephesi’. Lideri Ali Bin Tahir, Tunus’ta hapiste.

 

I-İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren ‘Şeriat Kardeşliği Örgütü’, Lideri Abu Hamza Mersi.

 

J-‘Elcumhuriye Örgütü’. Lideri Ömer Bekir Muhammet.

 

Sonuç olarak El Kaide Örgütü zaman ve mekân şartlarına uyarak halen varlığını sürdürmektedir. Tabiatıyla bu tip gizli ve yasadışı örgütler hakkındaki bilgiler eksik, yetersiz ve hatta yanlış olabilir. Örgüt kendini istediği gibi tanıtmaya ve kamuoyunu politik ve stratejik yapısı doğrultusunda yönlendirmeye ve bu şekilde propagandasını yapmaya çalışmaktadır. Kimi zaman öldürülen bir liderlerinin veya askeri sorumlularının ölüm haberini gizlemeye çalışılar. Burada hedef, çatışma sahasında yenilgiyi kabullenmeme, psikolojik savaşta üstünlük sağlamak ve militanlarının moralini yüksek tutmaya yöneliktir. Bu nedenle yukarıda adını askeri sorumlu veya örgüt yöneticisi olarak zikrettiğim kimileri, muhtemelen hayatını çoktan kaybetmiştir. Öte yandan El Kaide, peşindeki başta ABD güvenlik güçleri olmak üzere, bazen güvenlik nedenleri, bazen de uluslararası kamuoyu, insan hakları dernekleri ve örgütün karşı saldırılarından çekindiklerinden dolayı bazı operasyonların sonuçlarını açıklamaktan çekinmektedirler. Örgüt’ün, son on yılda ABD önderliğinde oluşturulan uluslararası gücün askeri, istihbari ve mali baskısının altında olmasına rağmen, bugün dünyanın har tarafında eylem yapma gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Militan temininden mali ve lojistik destek planlamalarına kadar sağlam bir organizasyona sahip olduğu aşikârdır. Bu hususu, başka bir makalenin kapsamında ele alarak nedenlerinin üzerinde durmaya çalışacağım.


Burada belirtmeliyim ki örgütün kuruluş aşamasında temeli atıldığında, Afganistan’daki Sovyetler Birliği desteğindeki solcu hükümeti devirmek maksadıyla, daha sonra mücahitlerin oluşturduğu iktidarı devirmek hedefini güden El Kaide ve Taliban Hareketi başta ABD olmak üzere Batılı Devletler, Pakistan, Suudi Arabistan ve başka güçlerin mali, lojistik ve silah yardımını almıştır. Bu örgüt günümüzde de yine kuşkulu ilişkilerle gündemdedir. Nitekim Afganistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Batı destekli bütün adaylar örgüte zeytin dalı uzatmış, hatta bazıları El Kaide’nin kardeş kuruluşu olan Taliban’a ortaklık teklifinde bulunmuşlardır. İtalyanlar ve başka batılı devletlerin, kendi birliklerine saldırılar yapılmamasına karşı rüşvet verdikleri ortaya çıkmıştır.

 

Esas olan şudur, bölgenin gerçekleri, İslam Dünyasındaki baskıcı ve otoriter rejimlerin varlığı, zengin doğal kaynakların halkın yaşamına yansımaması, yoksulluk, yolsuzluk ve en önemlisi ABD ve batılı devletlerin emperyalist uygulamaları, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da uyguladığı devlet terörü ve başka sorunlar El Kaide ve benzeri terör örgütleri besleyen en önemli kaynaklardır.

 


Kaynaklar:
1.http://www.kabulpress.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=11479-

2. http://arsiv.sabah.com.tr/2004/09/11/gnd109.html

3. http://www.bbc.co.uk/persian/world/2008/11/081113_si-binladen-alqaeda.shtml

4. http://www.dwelle.de/dw/article/0,,4793926,00.html

5. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/world/more/19561/

6. http://www.motaleateaf.org/maghalat/taleban.html

7.http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/09/090919_dn_mollah_omar_eid_massge.shtml

8.http://donyayesiasat.com/Content/Regionalistic/870721173721.html

9.http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=جهان&article=4400

10.http://afghanobserver.com/Articles/Assem_Afgh_010202.pdf

11. http://www.aryanacity.com/Politic.htm

12.http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=3891%3A1388-02-26-01-55-35&Itemid=435-

13..http://www.dailyafghanistan.com/

14. http://www.sadayeafghan.com/index.php

15.http://www.fiker.net/v3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=3-

16. http://www.azmoone-melli.com/

17-.http://farsi.ru/doc/2235.html

18. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8801170216

19.http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=11485

20-.http://www.daikondi.com/new_page_30.htm

21.http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=11461

22.http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article2521

23. http://www.csr.ir/

24. http://www.risstudies.org/

25. http://intstudy.ut.ac.ir/

26. http://www.tisri.org/

27.http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090714_ra_sistan_baluch_timeline.shtml

28. http://www.haberler.com/zevahiri/

29.http://www.haber7.com/haber/2009/08/08/Beytullah-Mesud-olmedi.php

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top