Sivil-Asker İlişkileri ve Ordu-Toplum Mesafesi

BİLGESAM
11 Şubat 2014
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) tarafından yayınlanan "Sivil-Asker İlişkileri ve Ordu-Toplum Mesafesi" adlı bu çalışmayla, tüm toplumların ortak sorunlarından biri olan sivil-asker gerilimi ve ordu-toplum mesafesi, kapsamlı ve nesnel bir çerçevede irdelenmekte; sorunun doğası, nedenleri ve ortaya çıkış biçimleri ortaya konulmaktadır. Dr. Salih Akyürek, F. Serap Koydemir, Esra Atalay ve Adnan Bıçaksız tarafından yazılan eserde, bir yanda askeri ve toplumsal kültürler ayrıntılı biçimde açıklanırken, diğer yanda bu farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimi ve sivil-asker ilişkilerinin seyrine etkisi tanımlanmaktadır.

 

Çalışmada, tartışılmayan bir sorunun sağlıklı ve bir çözüme kavuşturulmayacağı varsayımından hareketle, sivil-asker ilişkileri sorunsalı kuramsal ve tarihsel bağlamıyla incelenmekte, orduların özerkliği ve denetimi konusundaki temel parametreler ve kabuller ortaya konularak, Türkiye'de ve diğer pek çok ülkede ordunun özerkliği ve sivil denetimi konusu tartışılmakta ve olası çözümlere ışık tutulmaktadır. Eserde ayrıca, orduların evrimi, farklılaşan askerlik hizmeti modelleri ve bu modellerin ordu-toplum mesafesine etkileri de tartışılmaktadır.

 

Back to Top