Cumhurbaşkanlığı Aday Anketi

A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi partilerin henüz adaylarını ilan etmediği bir ortamda toplumda hangi adayın ön plana çıktığını ortaya koymak ve kamuoyu beklentilerini tespit etmek maksadıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. BİLGESAM Sosyo-kültürel Araştırmalar Uzmanı Dr. Salih AKYÜREK ve Uzman Yardımcısı Serap KOYDEMİR tarafından gerçekleştirilen çalışmada aday belirleme sürecinde öne çıkan çatı aday meselesi ele alınmış, halkın çatı aday olarak kabul ettiği isimler ile bu isimler üzerinde farklı parti seçmenlerinin mutabakat durumu incelenmiştir. Çalışmada demografik sorular yanında, iki temel soru sorularak katılımcıların cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki görüşleri ortaya konulmuştur. Bu kısa soru formu, internet üzerinden tüm illerden katılım sağlanarak Mayıs 2014 sonunda uygulanmaya başlanmış ve Haziran 2014 başında 5039 kişiye ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır. Veri temizliği ve rassal eliminasyon yöntemi ile uygulanan kotalama (etnisite ve oy verilen siyasi parti temelinde) neticesinde Türkiye profiline daha yakın 3615 kişilik bir örneklem oluşturulmuş ve analizler bu örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analize esas 3615 kişilik örneklem içinden 3037 kişi kendi cumhurbaşkanı adayını yazarken, 483 kişi herhangi bir aday veya geçerli aday belirtmemiştir. 

 

Back to Top