Türkiye’de Etnik, Dini ve Siyasi Kutuplaşma

A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), toplumsal olaylardan ve sosyal endişelerden hareketle; “Türkiye’de Etnik, Dini ve Siyasi Kutuplaşma” başlıklı raporda Türkiye’de kutuplaşmayı tanımlamayı, bu kutuplaşmanın toplumsal çatışmaya sebep olabileceği öngörülen boyutlarını tespit etmeyi, kutuplaşmanın hangi gruplar arasında ve ne düzeyde olduğunu saptamayı amaçlayan niceliksel bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma ile son dönemde daha fazla gündemde olan ve söylemlere yansıyan kutuplaşmayı, taraflarını ve kutuplaşmayı besleyen etkenleri gösteren bir Türkiye resmi çizmek hedeflenmiştir.

 

Haziran 2014’te bazı temel bulguların kamuoyu ile önceden paylaşılması amacı ile bir sunum dosyası yayımlanarak konuyla ilgili temel grafikler verilmiştir. Bu ana raporda ise, 72 soruluk anket çalışmasının verilerine dönük ayrıntılı analizler yapılarak, temel grafiklerin yanı sıra alt kimliklerdeki kırılmaları görme imkânı sunan tablolar da sunulmuştur. “Türkiye’de Etnik, Dini ve Siyasi Kutuplaşma” raporu, farklı kimliklerin birlikte yaşama noktasında birbirlerine bakışını, bu kimliklerin ayrımcılık algısını, kişilerin güncel gelişmelere, Türkiye’nin geleceğine ve kurumların siyasallaşmasına dönük endişelerini ve kutuplaşmanın sosyal yaşama yansımalarını ortaya koymaktadır.

 

Back to Top