Suriye'nin Yeniden Yapılandırılması

A- A A+

Orta Doğu’da 2011 yılında başlayan halk hareketleri Tunus, Mısır, Libya ve Yemen gibi ülkelerde iktidar değişikliklerine yol açarken Suriye’de Esed rejimi ile muhalefet hareketi arasında bir iç savaşın ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu krizin etkileri sadece Suriye ile sınırlı kalmamış, bölgesel ve küresel ölçekte de etki yaratmıştır. Ciddi bir insanlık dramına yol açan bu yıkıcı iç savaşın bir an önce sonlandırılması elzem olmakla birlikte çatışma sonrasında devletin nasıl inşa edileceği de önemli bir konudur. Devletin, halkın taleplerine uygun olmayan bir şekilde inşa edilmiş olmasından kaynaklanan sorunlar tanık olunduğu gibi iç savaşa varan sonuçlara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple devletin nasıl inşa edileceği gelecekte benzeri çatışmaları yaşamamak adına ehemmiyet arz etmektedir.

 

Bu noktadan hareketle Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin (STD) desteğiyle iç savaş sonrası Suriye’nin politik, ekonomik ve askeri açıdan nasıl bir şekil alabileceğinin tartışılması ve bu konuda belirli tavsiyelerin ortaya konulması amacıyla bir proje başlatmıştır. Bu projenin sonucunda gerek Suriye’deki gerekse Türkiye’deki karar mercilerine gerçekçi bir yol haritası sunmak amacıyla “İç Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması: Devlet İnşası” raporu yayımlanmaktadır.

 

Projenin yürütülmesinde izlenen temel yöntem, özellikle Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinin ve Suriye üzerine çalışmaları ile tanınan araştırmacıların katılımıyla düzenlenen çalıştaylar aracılığıyla analitik bulgulara ulaşmak olmuştur. Ayrıca yine Suriyeli ve Türk akademisyenler ile Suriye muhalefetinin önde gelen isimleriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Suriye’deki çatışma ortamı sebebiyle iktidar temsilcilerinin de dahil olduğu bir çalıştayın kabul görmemesi ve projenin zaman kısıtlaması nedeniyle tüm siyasi grupların görüşlerine detaylı olarak başvurulamayacak olması gerekçeleriyle bu projede odak grup olarak Suriye’deki muhalif gruplar alınmıştır.

 

Çalıştaylar ve görüşmeler sonucunda ulaşılan bulguların analizine dayanan bu rapor, yeniden yapılandırma çalışmalarında özellikle üzerinde durulması gereken; ulusal kimlik, siyasal rejim ve kuvvetler ayrılığı, anayasa yapımı, ekonomik reformlar, güvenlik sektörünün yeniden yapılandırılması, çatışma sonrası adalet ve dış politika vizyonu konularını ele almaktadır. Mümkün olduğunca Suriye gerçeklerini dikkate alan, ancak bir taraftan da uluslararası teamülleri ve hukuk kurallarını da analize dahil eden bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top