Türkiye'nin Güney Kafkasya'nın Güvenliğine ve Enerji Jeopolitiğine Yaklaşımı

A- A A+

Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin doğuya doğru genişlemesi Rusya’nın Karadeniz havzasındaki sınır komşularına ulaşınca duraksamış ve 2008 sonrası dönemde Kremlin’in Güney Kafkasya’daki nüfuzu belirgin biçimde artmıştır. Bu dönem Güney Kafkasya’da Dağlık Karabağ anlaşmazlığında, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri Abhazya ve Güney Osetya sorunlarında yeni gerçeklikler meydana getirmiş, Batılı aktörlerin bölgedeki etkinliğinin nispeten zayıfladığı gözlemlenmiştir. Azerbaycan’a karşı Rusya’nın himayesinde bulunan Ermenistan, Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdürmekte, Batılı ülkelerin bu anlaşmazlık kapsamındaki yaklaşımları Erivan’ı tutumunu gözden geçirmeye sevk edebilecek bir baskıya dönüşmemektedir. Rusya’nın bu dönemde Nabucco projesinin gerçekleştirilmesini imkânsız kılması ve Güney Akım projesini başlatması ise Güney Kafkasya’daki enerji jeopolitiğinde farklı açılımlara ve girişimlere zemin hazırlamıştır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top