Seminer: Pakistan'ın Terörle Mücadele Stratejisi

BİLGESAM
27 Eylül 2014
A- A A+

26 Eylül 2014 tarihinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) “Pakistan’ın Terörle Mücadele Stratejisi” konulu bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminere konuşmacı olarak Birleşik Krallık’taki Pakistan Yüksek Komisyonu’nun hava ve kara kuvvetleri danışmanı Albay Zulfiqar Ali Bhatty katılmıştır.

Albay Bhatty konuşmasında Pakistan’ın 2003 sonrası terörle mücadelede izlediği askeri stratejisini anlatmıştır. Sunumunu üç ana bölümde ele alan sayın Bhatty, ilk bölümde Pakistan’ın coğrafi konum ve özelliklerini, ikinci bölümde askeri stratejinin adımlarını ve elde edilen başarıları, son olarak da terörle mücadelede aşılmaya çalışılan engelleri açıklamıştır. Albay Bhatty, dünyada etkin olan Pakistan’ın terörü desteklediği yönündeki algının gözden geçirilmesi gerektiğini, Pakistan istihbarat servisi Servislerarası İstihbarat’a (ISI) 2009’da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırıları örnek vererek vurgulamıştır. Terörle mücadelede Pakistan’da aktif olarak görev almış olan Albay Bhatty, Pakistan askeri güçlerinin 2001’den 2013’e kadar yaklaşık olarak 30 binden 150 bine çıkarıldığını ve terörü sona erdirmek konusundaki kararlılıklarını dile getirmiştir.

Albay Zulfiqar Ali Bhatty konuşmasının ikinci bölümünü oluşturan kısımda temizleme, elde tutma, inşa ve kalkınma olmak üzere dört aşamada ele alınan askeri stratejiyi açıklamıştır. Bhatty, ilk iki aşama çerçevesinde değerlendirilebilecek Haziran 2014 tarihinde Kuzey Veziristan bölgesindeki operasyonları ve bunların sonucunda bu bölgede teröristlerin etkin oldukları alanı %3’e kadar düşürdüklerini kaydetmiştir. Albay Bhatty, son iki aşama çerçevesinde ise Kalpleri ve Akılları Kazanma Politikası izlediklerini ve bu çerçevede Pakistan halkıyla bire bir iletişim halinde olduklarını bildirmiştir. Bhatty, yine aynı kapsamda  aşırılık yanlısı terör gruplarının ideolojilerinin yanlış olduğunu açıklamak ve daha önce bu tip örgütlere katılmış olanların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak adına deradikalizasyon merkezi oluşturduklarını;  okulların yenilenmesi,  yol inşa edilmesi gibi bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunduklarını ifade etmiştir. Zulfiqar Ali Bhatty, konuşmanın son kısmında ise Afganistan’la ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Pakistan’da ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ve ABD ile ilişkilerin önündeki sorunların bertaraf edilmesi gibi terörle mücadele ortaya çıkan engellere değinmiştir. Seminer programı  Albay Zufiqar Ali Bhatty’nin konuşmasını takiben soru-cevap bölümü ile sona ermiştir.

 

  

Back to Top