Avrupa’nın İçinde Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Kriz ve Türkiye ile İlişkiler

A- A A+

Avrupa Birliği, bir yandan altıncı yılına giren mali krizi yapısal reformlar yoluyla aşmaya çalışılırken diğer yandan da bu krizin neden olduğu sosyal patlamalarla mücadele etmektedir. Yaşanan kriz Avrupa genelinde işsizlik oranlarının yükselmesine, sağlık ve eğitim sektörlerinde ciddi sorunların oluşmasına, göçmenlere karşı tahammülsüzlüğün artmasına ve AB'nin savuna geldiği normlarla bağdaşmayacak şekilde aşırı milliyetçi akım ve siyasi partilerin güçlenmesine neden olmuştur. Mali krizden etkilenmeyen Almanya gibi ülkeler Birliği ayakta tutabilmek için daha fazla sorumluluk almak durumunda kalmış bu da ironik bir şekilde birlik ruhuna ters bir tek merkezlilik yaklaşımının doğmasına sebeb olmuştur.

 

Kriz süresince AB-Türkiye ilişkilerinde de kayda değer bir gelişme yaşanmamış aksine müzakere süreci bloke edilen başlıklar nedeniyle kilitlenmiştir. Son dönemde demokrasinin gelişip kurumsallaşması hususunda Türkiye’ye ağır eleştirilerde bulunan AB ile Türkiye arasındaki mevcut sorunların devam ettiği ve karşılıklı söylemlerin giderek sertleştiği gözlenmektedir. AB’de yükselen İslamofobi, Türkiye özelinde Türkofobi formuna bürünüp AB-Türkiye ilişkilerinde bir başka boyutta tezahür etmektedir. Yabancı düşmanlığı ve sağın yükselişine tanık olunan Mayıs 2014’teki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve AB’ye duyulan güvenin giderek azalması, Birlik’in içinde bulunduğu krizin farklı yönlerden incelenmesini gerekli kılmaktadır.

 

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Avrupa’daki gelişmelere ve bu gelişmelerin bölgesel-küresel etkilerine dikkat çekmek amacıyla elinizdeki “Avrupa’nın İçinde Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Kriz ve Türkye ile İlişkiler” başlıklı çalışmayı gerçekleştirme gereği duymuştur. BİLGESAM AB uzmanları Dr. Can Baydarol ve Aslıhan P. Turan tarafından hazırlananan rapor, Avrupa’daki sosyo-ekonomik krizi ve AB-Türkiye ilişkilerini ele almakta, Türkiye’nin izlemesi gereken alternatif politika önerileri sunmaktadır.


Raporun karar mercilerine, akademisyenlere ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olmasını temenni ediyor, raporu hazırlayan Dr. Can Baydarol ve Aslıhan Turan’a, değerli görüş ve önerileriyle önemli katkı sağlayan ve geliştirilip nihai şeklini alması için emek sarfeden tüm BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ediyorum.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top