Çalışma Hayatında ve Günlük Yaşamda Güvenlik Kültürü

A- A A+

Güvenlik ve güvenlik kültürü kavramlarını askeri güvenlik ve ulusal güvenlik kavramlarının klasik çerçevesi dışında; iş güvenliği, bireysel yaşamda güvenlik ve risk algısı temelinde de incelemek gerekmektedir. Hayatın her alanında kendini direkt veya dolaylı olarak gösteren güvenlik ihtiyacı ve bu konudaki tepkisellik bir kültür olarak insanların ve toplumların düşünüş ve davranış kalıplarına yansırken, toplumlara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bazı toplumlar muhtemel kaza ve afetler ile bunların etkisini azaltacak tedbirleri sistematik bir yaklaşımla hayata geçirerek proaktif bir yaklaşım sergilerken; bazı toplumlar aynı kazalar ve afetler defalarca başlarına gelse bile, bu konuda dikkate değer bir çaba içine girmeyerek kimi zaman patolojik kimi zaman da reaktif bir yaklaşım ortaya koyabilmektedir.

 

Güvenlik kültürü bu bağlamda; kişilerin veya kurumların muhtemel tehdit ve riskleri gerçekçi bir temelde değerlendirme, önceliklendirme ve bu tehdit ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri önceden alma konusundaki temel değerleri ve tutumları yani kültürü işaret etmektedir. Konuya Türkiye bağlamında bakıldığında ise yaşanan pek çok kaza ve doğal afetlere yönelik hazırlık düzeyi bu konudaki temel istatistiklerle incelendiğinde, Türkiye güvenlik kültürü temelinde Avrupa’nın ve hatta Dünya’nın en sorunlu ülkelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), “Çalışma Hayatında ve Günlük Yaşamda Güvenlik Kültürü” adlı bu çalışma ile Türkiye’deki iş ve trafik kazalarında ortaya çıkan tabloyu incelemekte ve daha çok kültürel kodlarla bu kazalar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Toplumsal kültür kodları ile kazaların ilişkilendirilmesinin Türkiye’de bugüne kadar neredeyse hiç yapılmamış olmasının bu çalışmanın değerini artırdığı düşünülmektedir.

 

Türkiye’de güvenlik kültürü konusundaki bireysel ve kurumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu çalışmanın topluma, yöneticilere ve akademisyenlere faydalı olmasını temenni eder, raporu hazırlayan F. Serap Koydemir, Dr. Salih Akyürek, E. Merve Topçuoğlu’na ve raporun yayına hazırlanmasında emeği geçen BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim.

 

Atilla Sandıklı

BİLGESAM Başkanı

Back to Top