Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiğinde Bölge Ülkeleri Deniz Güçlerinin Yeri ve Etkisi

A- A A+

Doğu Akdeniz’de son dönemde yapılan enerji kaynakları kesifleri, bölgenin jeopolitiğinde önemli değisikliklere neden olmustur. Levant Havzası olarak da adlandırılan bu
bölgedeki yeni durum, kıyıdas Türkiye, Yunanistan, Mısır, Đsrail, Suriye, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki rekabeti artırmıstır. Enerji arzının ve yeni
kesfedilen kaynakların ulusal ekonomiye entegrasyonunun güvenliğini sağlamak, kıyıdas ülkelerin öncelikli ulusal güvenlik hedeflerinden biri haline gelmistir. Bu yeni bölgesel
rekabet ortamında en önemli etken unsur olarak, deniz kuvvetleri ön plana çıkmaktadır.

Bölgenin iki NATO müttefiki ülkesi olan Türkiye ve Yunanistan ile Mısır ve İsrail, deniz gücü açısından en büyük donanıma ve kabiliyete sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadır.
Bu ülkeleri, görece mütevazi ölçüde donatılmıs Lübnan ve GKRY izlemektedir. İç savas nedeniyle silahlı kuvvetleri büyük ölçüde kapasite ve kabiliyet asımına uğramıs olan
Suriye’nin durumu ise, bölgenin güvenlik denklemini daha da karmasıklastıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalısmada, öncelikle Doğu Akdeniz’in güncel enerji jeopolitiğine dair bir durum tespiti yapılarak, kıyısı bulunan ülkelerin deniz kuvvetlerinin mevcut imkân ve kabiliyetleri
nicel verilerle desteklenerek sunulacaktır. Müteakiben bu ülkelerin deniz kuvvetleri modernizasyon projelerinin, Doğu Akdeniz’in enerji güvenliği denklemi ile iliskisi, kısa, orta
ve uzun vadedeki olası etkileri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Levant, donanma, deniz kuvvetleri, enerji, hidrokarbon

Back to Top