İthal Enerji Bağımlılığının Azalmasında Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı

A- A A+

Enerji ile ekonomik gelisim arasında sıkı bir iliski bulunmaktadır. Ekonomik büyüme için düsük maliyetli, istikrarlı, asgari zararlı yan etkileri olan enerji kaynaklarına gereksinim bulunmaktadır. Enerji kaynaklarına sahip veya bu kaynakları diğer ülkelere göre daha düsük maliyetle edinebilen ülkeler, diğer ülkelere üstünlük kurabilmektedirler. Enerjiye olan bağımlılık sadece gelismekte olan ülkeleri değil, gelismis ülkeler için de güvenlik sorunu olmaya devam etmektedir. Küresellesme ve teknolojik gelismeler ile birlikte insanoğlunun enerjiye olan gereksinimi her alanda sürekli artmaktadır. Bu nedenle, geleneksel enerjiye ulasılmasında ve kullanılmasında ortaya çıkan olumsuzluklar, toplumları yeni enerji türlerinin arayısına ve kullanımına itmektedir. Türkiye enerji kaynaklarının yetersiz olusundan dolayı büyümek için enerji ithalatına bağımlı durumdadır. Dısa bağımlılık enerji güvenliğini doğurmaktadır. Đthalatın maliyetinin reel olarak artması ve Türk lirasının değer kaybetmesi nedenlerinden dolayı hedeflenen büyüme oranlarının altında kalınmaktadır. Yenilenebilir enerji mevzuatı yürürlüğe girmesine karsın, çok büyük yatırım gerektiren bu yeni alanlara sirketler girmekte zorlanmaktadırlar. Dünyada yenilenebilir enerjinin özendirilmesi amacıyla yapılan çesitli finansman ve vergi tesviklerinin bulunduğu bir dönemde, Türkiye’nin de bu süreçten faydalanması amacıyla bir an önce daha somut ve hızlı adımların atılması gerekmektedir. Bu çalısmada, yenilenebilir enerjinin finansmanını sağlayacak, sirketler ve bireyler adına bu konuda uzmanlasarak onları yönlendirip danısmanlık hizmet sunacak. Yenilenebilir Enerji Bankası’nın kurulması; bu alanda menkul kıymetlestirme seçeneği ile yenilenebilir enerji yatırımları hızlanırken sermaye piyasalarına yeni bir varlık sunulması basta olmak üzere çesitli önerilerde bulunulmaktadır.

Back to Top