Türkiye'nin Petrol Bağımlılığının Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Etkileri

A- A A+

Ülkeler açısından enerji sektörünün varlığı oldukça önem arz etmektedir. Đmalat sanayisi petrole bağlı ülkelerde petrol ve doğal gaz fiyatlarının artması ileriki dönemlerde ülkenin dıs ticaretine ve üretimine olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Türkiye’nin enerji bağımlılığı olarak oranı %50’nin üzerinde olmaktadır. Türkiye’de de enerji ithalatı cari açık için önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji ihtiyacının da büyük kısmı petrol ürünlerine bağlı olarak gerçeklesmektedir. Üretimden tüketime kadar pek çok sektörde petrol ve petrol ürünleri kullanılmaktadır ve ülke enerji ihtiyacının büyük bir kısmı da petrolden karsılanmaktadır. Bu çalısmada, Türkiye’de petrol ihtiyacının tarihsel süreç açısından gelisimi ele alınarak petrol bağımlılığının Türkiye’deki ekonomik etkilerinin neler olduğu ele alınmaktadır.

Back to Top