Nuclear Energy and Sustainable Development

A- A A+

Bu çalısmada, Türkiye’de nükleer enerji konusu teknolojik, sosyal ve ekonomik boyutu ile değerlendirilerek nükleer enerjinin kullanımı, avantaj ve dez avantajları analiz edilmektedir. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının devamı ve enerjiye bağımlılıktan dolayı cari açığın istenielen seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Nükleer enerji alternatif bir kaynak olarak maliyeti düsük, dısa bağımlılığı ve cari açığı azaltıcı ve çevre açısından en temiz enerjidir.

Back to Top