2000'li Yıllarda ABD'nin Enerji Politikalarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları

A- A A+

Küresellesen dünyada etkili bir ülke, etkin bir güç olabilmek için ekonomik olarak güçlü bir ekonomiye sahip olmanın gerekliliğinden hareketle, ekonominin gelistirilebilmesi ve de ekonomik gelismenin sürekliliğinin sağlanabilmesi büyük önem tasımaktadır. 2000'li yılların değisen dünya kosullarında uluslararası ekonomik rekabette bugün ön plana çıkan en önemli unsurlardan biri de enerjidir. Günümüzde, küresel bir güç olarak ABD, dünyanın tartısmasız en büyük ekonomisi ve yine dünya enerji alanındaki rekabetin büyük güçlerinden biridir. Çalısmada, enerji tüketiminin her geçen gün arttığı dünyada giderek artan bir enerji tüketimine sahip olan ABD'nin artan enerji taleplerini karsılayabilmek için izlediği ve gelistirdiği enerji politikaları incelenirken, bu politikalar içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ele alınacaktır.

Back to Top