Politika, Ekonomi ve Kitle Medyası Alanlarının Etkileşim Koordinatlarında, Doğanın ve Toplumsal Yaşam Alanlarının Yıkımına Karşı Direncin ya da Sessizliğin Yeniden Üreticisi Olarak Çevre Gazeteciliği

A- A A+

Doğada bulunan enerji kaynakları, tüm toplumsal süreçlerin itici ve dönüstürücü gücüdür; yasam alanlarının ve toplumun gelisimi için bir kosul olusturmaktadır. Enerji kaynaklarından yararlanılması, toplumsal refah için bir kosul olmakla birlikte insan ve doğa için önemli olabilecek riskleri içermekte, doğal ve sosyal çevreyi değistirmektedir. Kitle medyası doğa, çevre güvenliği ve korunması problemlerini ve aktörlerini, çevre gazeteciliği perspektifinden küresel ve yerel düzlemlerde izlemekte ve haberlestirmektedir. Bu çalısmanın problematiği; çevre gazetecilerinin, doğa ve çevreye iliskin haber üretim ürecinde, politika ve ekonomi alanlarının etki ve baskılarına maruz kalarak, manipüle edilebilmeleri, çevre güvenliği ve korunmasına iliskin özgür haber üretememeleri ve kitle medyası örgütlerinin, tiraj ve izleyici oranlarını arttırmak kaygısıyla haberleri sansasyonellestirerek, sunmaları ve toplumda risk, tehdit ve tehlike algılarını yönlendirebilmelerdir. Doğa, enerji teknolojileri ve çevre problemlerine iliskin haber üretim sürecinde, politika, ekonomi ve kitle medyası alanları arasında karsılıklı etkilesim ve yarar iliskileri vardır ve dıssal faktörlerin yanında kitle medyası örgütünün içsel faktörlerinin ve dinamiklerinin de enformasyon üretim ve değerlendirme sürecinde etkili ve yönlendirici olduğu belirlenmektedir.

Back to Top