Enerji Güvenliği'nin Ekonomi Politiği ve Uluslararası Çatışmalara Etkisi

A- A A+

Küresellesmeyle birlikte güvenlik konusunun çok boyutlu bir hale geldiği ve sadece ulusal güvenlikle sınırlandırılamayacağı ortaya çıkmıstır. Bu nedenle enerji güvenliği, temel ve yeni güvenlik tehditleri kapsamında düsünüldüğünde, dıs politikanın farklı yönleriyle olan iliskisi nedeniyle ayrı bir önem kazanmıstır. Buna göre yeni güvenlik tehditlerinin hem uluslararası iliskilere hem de küresellesme sürecinde sosyal ve siyasi hareketlere etkisini incelerken, dıs politika analizinde enerji güvenliğini ele almamız gerekir. Zira günümüzde enerji piyasalarını yönlendiren politikaların üst düzeyde siyasi olduğunu ve modern ekonomilerin organizasyonunun merkezinde yer alan unsurlardan biri olduğu görülmektedir. Çünkü sadece ekonomik veya teknolojik etkenler değil, siyasi güçler de petrol, doğal gaz ve elektrik piyasasındaki sonuçları belirleme eğilimindedir. Ayrıca enerji kaynakları ve enerji güvenliği sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve askeri gibi tüm güvenlik konularıyla yakından iliskilidir. Enerji güvenliğinin ekonomi politik boyutunu ve uluslararası çatısmalara etkisini inceleyen bu çalısma genel itibariyle iki bölümde olusmaktadır. Đlk bölümde enerji güvenliğinin Realist, Liberal, Đnsacı ve Elestirel kuramlardaki yerini inceleyerek ekonomik ve politik açıdan değerlendirmektedir. Đkinci bölümde ise enerji kaynaklarının geçmiste ve günümüzde yasanan çatısmalara etkisi analiz edilerek enerji güvenliğinin önemi ortaya konulmaya çalısılmıstır.

Back to Top