İngiliz Okulu Perspektifinden Uluslararası Toplum ve Enerji Güvenliği: Enerji Zengini Devletlerin Geçmişteki ve Geleceğe Yönelik Muhtemel Dış Politikalarının Değerlendirilmesi

A- A A+

Bu çalısmada, Uluslararası İliskiler disiplininde, bir büyük kuram potansiyeline sahip İngiliz Okulu perspektifinden, enerji zengini devletlerin dıs politikaları değerlendirilmektedir. Giderek önem kazanan “enerji” ve “enerji güvenliği” konuları –ajandasını zenginlestirmekle birlikte– disiplin içindeki çalısmaları, kuramdan ve felsefeden uzaklastırma tehlikesini de tasımaktadır. Buradan hareketle; realizm, rasyonalizm ve revolüsyonizm geleneklerinin üçüne de basvurma imkânı veren Đngiliz Okulu’nun kavramsallastırması olan “uluslararası toplum”da, Rusya’nın, Đran’ın ve bazı Afrika ve Asya devletlerinin dıs politikaları ve ayrıca, bu devletlerin, enerji ve enerji güvenliğine yönelik normlara yaklasımları anlamlandırılmaya çalısılmaktadır. Buna göre, uluslararası toplum, Avrupalı devletlerin dünyanın geri kalanına, önce ticari ve askerî üstünlükleriyle yayılmasıyla, beraberinde, Batı medeniyetinin üstünlüğü iddiasını tasımıs ve küresel bir nitelik kazanmıstır. Uluslararası toplumun dünyaya sunduğu normlar, nihayetinde, diplomatik ve kültürel direnisle karsılasmıslardır. 1973 Petrol Krizi’nde ve Rusya’nın 2000’li yıllarda, Avrupa’ya doğal gaz akısını durdurması gibi olgular bunun örnekleridir. Enerji zengini ülkeler, enerjinin bir diplomatik enstrüman hâline gelmesiyle, bu güçten faydalanmaktadır ve faydalanmaya devam edeceklerdir. Uluslararası toplumun –her toplum gibi– özgün yapısının ve isleyisinin, dönüsmeye ve bireyleri olan devletleri dönüstürmeye devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, yalnızca enerji zengini ülkelerin dıs politikalarına odaklı değil, bir enerji koridoru olma potansiyeline sahip Türkiye’nin, Nabucco ve TANAP gibi projelerle enerji güvenliğine yönelik politikalarının olası sonuçlarına dair öngörülerle, deneme sonlandırılmaktadır.

Back to Top