Alg Yağından Yağ Asidi Metil Esterlerinin (Yame) Biyokatalitik Üretimi

A- A A+

Günümüzde artan enerji ihtiyacı alternatif yakıtlara olan ilgiyi arttırmıstır. Yenilenebilir kaynaklardan çevre dostu prosesler ile elde edilen biyodizelin, petrol dizeli yerine kullanımı giderek artmaktadır. Biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılan yene bilen yağlara ( kanaola, ayçiçeği, palm yağı v.b.) ve yenmeyen yağlara (atık yağlar, jatropha, aspir v.b.) alternatif olarak son yıllarda mikroalg yağlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Hızlı büyümeleri, yüksek yağ içerikleri, tarım arazilerine ihtiyaç duymamaları mikroalglerin önemli avantajlarındandır. Biyodizel üretiminde lipazların kullanımı, ılımlı reaksiyon kosullarına (düsük basınç, düsük sıcaklık) sahip olması ve çevre dostu proses ile üretime olanak sağlaması ile kimyasal üretime alternatif bir yöntemdir.

Bu çalısmada, Chlorella protothecoides alg yağı ve metanolün çapraz bağlı Thermomyces Lanuginosus lipazı kullanılarak transesterlesmesi ile biyodizel üretimine reaksiyon sıcaklığı, karıstırma hızı ve çözücü (isooktan, n-hekzan, ter-bütanol) kullanımının etkileri incelenmistir. Çözücülü ve çözücüsüz ortam biyodizel üretimleri karsılastırılmıs, yağ asidi metil ester (YAME) içeriği, çözücüsüz ortamda, sıcaklığın 35 ºC ve karıstırma hızının 200 rpm olduğu reaksiyon kosullarında %90 iken, çözücülü ortamda daha düsük olmustur. Sonuç olarak, ek çözücü maliyetlerinin ve ayırma islemlerinin önüne geçilmis, böylece daha çevre dostu biyodizel üretimi gerçeklestirilmistir.

Back to Top