Enerji Güvenliği Politikaları ve Kırım

A- A A+

Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bugüne kadar talepleri bir türlü karsılanmayan Ukrayna halkının 2013 yılının Kasım ayında, basta baskent Kiev olmak üzere, ülke genelinde sokaklara dökülmesi büyük bir siyasi kriz yasanmasına neden olmustur. Ukrayna'nın tasıdığı tarihi, siyasi, jeopolitik ve ekonomik önemin farkında olan uluslararası aktörlerin birbirine taban tabana zıt amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda öne sürdükleri farklı tezlerle soruna müdahil olmaları, konuyu kısa süre içerisinde iç politika ekseninden uluslararası arenaya tasımıstır.

Ancak 2014 yılının Mart ayında Rusya'nın, kendisinin de taraf olduğu anlasmalarla olusan uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne müdahale etmesi ve Kırım'da kontrolü ele geçirmesi Soğuk Savas günlerini aratmayacak sertlikte bir uluslararası kriz yasanmasına neden olmustur.

Ukrayna'da patlak veren ve iç politika konusu olan gerilimlerin 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde öncelikle dıs politikaya tasınması ardından da uluslararası kriz boyutuna varması uluslararası iliskiler uzmanları tarafından farklı açılardan ele alınarak açıklanmaya çalısılmıstır. Ancak bu açıklamalar genellikle kimlik, etnisite, tarih, jeopolitik veya ekonomi temelli olmus, Kırım'ın enerji güvenliği politikaları içerisinde tasıdığı önem yeterince arastırılmamıstır. Bu çalısmada değisen güvenlik kavramının en önemli unsurlarından birisiolan enerji güvenliğinin, Kırım'ın statüsüne müdahale edilmesinde ve Kırım'ın statüsüneyapılan müdahalenin uluslararası krize neden olmasında anlamlı bir etkisinin olup olmadığı tartısılacaktır.

Back to Top