Batı Afrika’da Kaçakçılık ve Mağrib Kaidesi Arasındaki İlişki

Hatice EKE
10 Ocak 2015
A- A A+

Uyuşturucu kaçakçılığı hem toplum sağlığını hem de güvenliği tehdit eden bir unsur olduğundan devletlerin yıllardır mücadele ettiği uluslararası bir problemdir. Devletlerin mücadelesi karşısında bu illegal faaliyeti yürütenler yeni yollar bulmayı başarmıştır. Batı Afrika’nın küresel uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının öneminin artması da bu çerçevede ele alınabilir. Batı Afrika’da büyüyen bir diğer tehdit ise terördür. Bilhassa Cezayir, Libya ve Mali’deki iç savaşların ardından etkisini artıran terör örgütlerinin mali kaynaklarını nasıl elde ettiği önemli bir sorundur. Bu bağlamda iki illegal faaliyet, terör ve kaçakçılık, arasında simbiyotik bir ilişkinin var olduğu iddia edilmektedir.

Analiz kapsamında iki tehdit arasında nasıl bir bağ olduğunu ortaya koymak için Batı Afrika’nın Sahra-Sahil  bölgesinde uyuşturucu gibi illegal ürünlerin kaçakçılığından evvel oluşturulmuş ticaret yollarının kaçakçılığa nasıl açıldığı incelenecektir. Daha sonra Sahra bölgesinde etkin olan Mağrip Kaidesi ve kolları üzerinden terör örgütlerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi anlaşılmaya çalışılacaktır. Son olarak örgütün üyeleri ve bölgenin dinamikleri dikkate alınarak iki tehdit arasındaki ilişkinin niteliği analiz edilecektir.

 

Back to Top