Batı Afrika’da Donmuş Bir Sorun: Kazamans Ayrılıkçı Hareketi

Hatice EKE
23 Mart 2015
A- A A+

Senegal, Atlas Okyanusu ve Sahra bölgesindeki stratejik konumu sebebiyle birçok ülke için kilit müttefiklerden bir tanesidir. Ayrıca nüfusun %94’ü Müslüman olan ülkede, hâkim olan Sûfî anlayışın da etkisiyle aşırılık yanlısı terör örgütlerine mesafeli durulmaktadır. Bu tutum devletin batılı ülkelerle terörle mücadelede işbirliği yapmasına da beraberinde getirmiştir. Senegal, başta ABD ve Avrupa devletleri olmak üzere diğer devletlerle ortak askeri tatbikatlar ve eğitim programları gerçekleştirmekte, askeri işbirliği anlaşmaları yapmaktadır. Öte yandan son keşifler ışığında ülkedeki potansiyel enerji kaynakları iktisadi alanda da Senegal’in önemini artırmaktadır. Senegal’i birçok ülkenin ulusal çıkarları açısından vazgeçilmeyecek bir konuma yerleştiren iktisadi ve stratejik özellikleri ülkedeki istikrarın korunmasını elzem hale getirmektedir. Bu sebeple Senegal’in istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurların ve bu unsurların ortadan kaldırılması konusunun dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada ülkenin güneyindeki Kazamans’ta ortaya çıkan, ülkenin güvenliği ve iktisadi istikrarına tehdit oluşturan ayrılıkçı hareketin etkileri ve ona karşı alınan tedbirler incelenmeye haizdir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Senegal’in ABD, Çin ve Fransa ile ilişkileri incelenecek; ikinci bölümde Kazamans ayrılıkçı hareketini ortaya çıkaran sebepler, ayrılıkçı hareketin gelişimi ve 2014’te ilan edilen ateşkes çerçevesinde etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

Back to Top