İçimizdeki Komşu Suriye

Oğuz ÇELİKKOL
27 Mart 2015
A- A A+

Suriye’deki gelişmeler Türk dış politikası için önemini hergün daha fazla arttırmakta, komşumuzun  geleceği Türkiye için hayati önemini korumaktadır.  Suriye’deki iç savaş,  dünyanın şimdi en hassas bölgesi haline gelen Orta Doğu’nun tamamını etkilemiş, aynı zamanda büyük bir insani krize sebep olarak küresel bir kriz halini almıştır. Ülkemiz de  her geçen gün sayısı ve toplumsal yükü daha fazla artan Suriyeli sığınmacılar sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.

 

Uluslararası toplum Suriye sorununun çözümünde  uygulanabilecek bir yol haritası ortaya çıkartılmasında  veya Suriye halkının iç savaştan etkilenmesini en aza indirebilecek yöntemlerin Suriye’de uygulanmasında bugüne kadar başarı gösterememiştir. Önümüzdeki dönemde Suriye’deki siyasi soruna çözüm bulunulabilmesi ve iç savasın sonuçlandırılması için nasıl adımlar atılabileceği de açık değildir.

 

Tarihi ve kültürel bağlar paylaştığımız Arap dünyası bir çok sorunlarla karşı karşıyadır. İkisi komşumuz beş Arap ülkesi  ( Libya, Suriye, Irak, Somali  ve Yemen ) yıkıcı bir iç savaş ve sonuçta bölünme tehlikesi girdabı içine girmiştir. Mısır da  siyasi çatışmaların heran daha ciddi bir şiddet sarmalına dönüşmesi tehlikesi artmaktadır. Bir ölçüde Tunus dışında Arap Baharı Arap ülkelerine daha fazla özgürlük ve demokrasi getirememiş, bu ülkelerde  siyasi belirsizlik  ve kaos patlak vermiştir. Bizim için bundan sonra  Suriye ve Irak’daki gelişmelerin alacağı şekil, bu ülkelerdeki mevcut durumun Türkiye için yarattığı güvenlik riskleri bakımından,  önemini arttırmaktadır.

 

Türk kamu oyunun Suriye’de yaşanan insani drama, iç savaşın insani boyutun hassasiyeti yüksektir ve  bu ülkedeki gelişmelere   ilgisi artarak devam etmektedir. Deneyimli diplomat Büyükelçi Oğuz Çelikkol Türkiye-Suriye ilişkilerinin çok önemli bir dönüm noktasında Şam’da Büyükelçi olarak görev yapmış, Suriye’deki süreci Şam’dan izlemiş ve olaylara bizzat tanıklık etmiştir. Büyükelçi Çelikkol’un Türkiye-Suriye ilişkilerinin 2000-2005 yılları arasındaki önemli bir dönemine ilk elden ışık tutacak olan bu kitabı, Suriye siyasi tarihinin ve özellikle bölgemizin bir bütün halinde tarihsel bir dönüşüm içinde bulunduğu bu yıllarda  Türkiye-Suriye ilişkilerinin geçirdiği aşamaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak,  Suriye’nin bugünkü durumuna neden geldiğinin Türk kamuoyu tarafından daha berrak bir şekilde görülmesine değerli bir  katkı yapacaktır.

 

                                                                               Özdem SANBERK

                                                                               (E) Büyükelçi, USAK Başkanı

                                                                               25 Şubat 2015

 

 

Back to Top