Bilge Strateji Dergisi'nin Bahar 2015 Sayısı Yayımlandı

A- A A+

Birinci Dünya Savaşı’nın en çetin safhalarından biri olan Çanakkale Savaşı'nın 100. yılını kutladığımız bir dönemde Bilge Strateji dergisinin yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayı aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan trajik olayların da 100. yılına denk gelmektedir. Biz de bu sebeple bahar sayısının yorum bölümünde konu ile ilgili iki yazıya yer verdik. Emekli Büyükelçi Ümit Pamir ile gerçekleştirilen “1915 Olayları Soykırım mı?” konulu söyleşide Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin düzeltilmesi adına Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığına, Ermenistan’ın ise isteksiz davrandığına dikkat çekiliyor. Diğer yorum yazısında ise halen Dışişleri Bakanlığı’nda Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak görev yapan Büyükelçi Altay Cengizer Ermeni sorununu ve sözde soykırım tartışmasının daha adil bir düzlemde yapılmasına vurgu yapıyor. Son yorum yazısında ise Prof. Dr. Yaşar Onay, Rusya’nın Orta Doğu politikasını etkileyen paramet- relerden bahsetmektedir. Onay, okurlara Rusya’nın özellikle Suriye’deki krizde takındığı tutumu anlama adına önemli ipuçları sunmaktadır.

 

Bu sayıda birbirinden değerli altı makale okurlara sunulmaktadır. Güvenlik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu son derece hayati bir konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Türkiye’de önemli olmasına rağmen göz ardı edilen savunma planlamasının gerekliliğini ve önemini vurgulayan Karaosmanoğlu, stratejik belirsizliği azaltmaya ve yönetmeye dönük çalışmalara odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Karaosmanoğlu bu sürecin asker-sivil işbirliği zemininde yapılmasına ve kurumsallaşmasına dikkat çekiyor. Bir diğer makalede ise Rovshan Ibrahimov 2008-2009 yıllarında Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine dönük atılan adımları Azerbaycan perspektifinden değerlendirmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan’ın hassasiyetlerini dile getiren bu makaledeki öneriler dış politika yapıcıları tarafından değerlendirilmelidir.

 

Yrd. Doç. Dr. Engin Akçay ve Bünyamin Dinçer, makalelerinde Türkiye’nin 2008’den beri gözlemci üye olduğu Afrika Birliği’ni ele almakta, Birliğin idealizmden rasyonalizme doğru bir yönelim içinde olduğunu ve kıtadaki güvenlik sorunlarına karşı henüz istenen caydırıcılığı sağlayamadığını açıklamaktadır. Muvaffak Cemil Çıtak ve Dr. Necati Alkan tarafından kaleme alınan makale, terörle mücadelede artık çok boyutlu yaklaşımların önem kazandığını ifade etmekte, Türkiye’nin ilk defa tecrübe ettiği Akil İnsanlar Heyeti uygulamasını, dünyadaki örneklerini karşılaştırmaktadır. Türkiye’nin önemli bir genel seçim arifesinde olduğu bu dönemde Yrd. Doç. Dr. Özge Çapuroğlu-Kuzu’nun makalesi teorik olarak seçim kurallarını, seçim mühendisliğini ve bunların seçimleri nasıl etkilediğini incelemektedir. Çapuroğlu-Kuzu, ayrıca seçim mühendisliğini ve bunun Türkiye’de siyasal katılım üzerindeki etkisini değerlendirmektedir.

 

Son yıllarda Türkiye dünyanın birçok ülkesinden yabancı öğrenci çekmektedir. Devletin başlattığı burs olanakları ve değişim programları yanı sıra vakıf üniversitelerinin de gayretleriyle Türkiye’deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı gözle görülür biçimde artmıştır. Yrd. Doç. Dr. Farkhad Alimukhamedov, yaptığı çalışma ile üniversitelerdeki yabancı öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebeplerini irdelemektedir. Alimukhamedov’un elde ettiği veriler uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerini bölgesel, kültürel ve finansal açıdan tercih ettiklerini göstermektedir.

 

Bu sayıda yorum ve makalelerin yanı sıra farklı konularda ufuk açıcı beş kitap değerlendirmesini okurlara sunmaktayız. Okurlarımızın diğer sayılar gibi bu sayıdan da istifade etmelerini umarım.

 

 

 

Doç. Dr. Atilla SANDIKLI

BİLGESAM Başkanı

 

Bilge Strateji Dergisi’nin Bahar 2015 sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Back to Top