Seçim Kuralları, Seçim Mühendisliği Ve Türkiye’de Siyasal Katılım Üzerine

A- A A+

Bu makale seçim kurallarının Türkiye’deki siyasal katılıma olan etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmanın temel sorusu ülkemizde uygulanan parti sistemlerinin siyasal ve sosyal kırılmalar ile kadınların temsili gibi konulara açıklık getirmeye çalışarak, seçim mühendisliğinin siyasal katılıma olan etkisinin ne olduğudur. Bunu saptamak için seçim sistemleri, 1982 Anayasası, 2839 sayılı 1983 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2820 sayılı 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddeleri incelenmiştir. Elde edilen bulgu seçime ilişkin kanunların toplumdaki etnik ve dini kırılmaların parti sandalyesine çevrilmesinde negatif bir etki ortaya koyarken, cinsiyete dayalı temsilde kadın kotası uygulamalarının siyasi katılımı görece arttırır niteliktedir. Çalışma seçim sistemlerinin ya da oy kullanma davranışının kapsamlı ve ayrıntılı bir analizi değildir, bunun yerine seçime ilişkin kuralların siyasal katılıma olan etkisi üzerine yeni sorular açmayı ve olası tartışmaları tanımlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Seçim sistemleri, siyasal temsil, seçim barajı, seçim kanunları.

Back to Top