1915 Trajedisi “Soykırım” mı?

Ümit PAMİR
05 Nisan 2015
A- A A+

BİLGESAM Araştırmacısı Dicle Sasaoğlu’nun Bilge Adamlar
Kurulu Üyesi Büyükelçi Ümit Pamir ile mülakatıSORU- Nisan 2015 Türkiye’nin aleyhine kullanılan “soykırım” suçlamasının
100. yılına denk gelmektedir. Günümüzde sadece siyasi boyutuyla ele alınan bu sorunun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu tarihi sorunu değerlendirmeden önce o dönemin genel tablosuna bakmamız uygun olur. Tarihte bütün imparatorlukların yıkılışı ki Roma, Habsburg, Britanya ve Osmanlı imparatorlukları buna örnek olarak gösterilebilir, beraberinde sancılı, karmaşık, bazen felaketlerle dolu dönemlere sahne olmuştur.

Osmanlı, Trablusgarp ve Balkanlar’dan sonra Kafkaslar, Suriye ve Irak cephe- lerinde, Çanakkale’de savaş halindedir. Ermenilerin “soykırım”ın başladığı tarih olarak algıladığı ve bazı Ermeni ileri gelenlerinin tutuklandıkları 24 Nisan 1915’te İngiliz donanması Çanakkale önündedir. Ertesi gün saldırıya geçecek- lerdir. Sırpların ve Bulgarların bağımsızlıklarını kazanmaları, çöküntü halinde- ki Osmanlı toprakları üzerinde bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı hedefleyen milliyetçilik cereyanlarını körüklemiş ve “Doğu Meselesi”nin Osmanlı’nın par- çalanması suretiyle kesin bir çözüme kavuşturulmasının artık zamanı geldiğini düşünen Rusya, İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci Batı ülkeleri Ermenilerin bu hayallerini istismar ederek onları teşvik etmişler, kışkırtmışlar ve ellerinden gelen yardımlarda bulunmuşlardır. Ermeniler de maalesef bu vaadlere kanmışlardır.

 

Devamını okumak için tıklayınız

 

Back to Top