Türkiye’de Değerler ve Tutumlar

A- A A+

Bir toplumun değerlerini o toplumun geleneği, hukuk sistemi, dini ve tarihi ile iç içe geçmiş bir kültür katmanı olarak tanımlamak mümkündür. “Yitirdiğimiz değerlerimiz”, “gençlerimize yeniden kazandırılması gereken değerlerimiz” vb. söylemler her dönemde gündemde olmuştur; fakat düşünüldüğünde bu değerlerin tam olarak ne olduğu, değerlerin kaynağı, değerlerin kabul/benimsenme ve içselleştirilme düzeyinin ölçümü zor ve tartışmalı konular arasında yer almıştır. Ayrıca, bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda oluşu da konunun sağlıklı bir şekilde tartışılmasını ve ileriye dönük politikalar geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu anlamda, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), “Üniversite Mezunlarında Değerler ve Tutumlar” adlı bu çalışma ile farklı bir ölçüm modeli de geliştirerek, alan araştırmaları noktasındaki eksikliği biraz da olsa gidermeyi amaçlamakta; bu çalışma ile farklı kesimden insanların değer yargılarına, etik algılarına ve tutumlarına yönelik ipuçları sunmaktadır.

BİLGESAM, her kesimin farklı kaygılarından hareketle, üniversite mezunlarının neleri birer değer olarak algıladığını, bunları yaşayışına ne kadar yansıttığını ve toplumu nerede gördüğünü saptamayı amaçlayan niceliksel bir çalışma yapmıştır. Bu sayede, son dönemde daha fazla gündemde olan ve söylemlere yansıyan temel değerlerin ve tutumların üniversite mezunları arasında benimsenme ve içselleştirme düzeyini gösteren bir Türkiye resmi çizmek hedeflenmiştir.

Hem bugüne hem de geleceğe ışık tutması amaçlanan bu çalışmanın değerler ve etik üzerine düşünen ve üreten her kesimden insana, konu ile ilgili kuruluşların karar mercilerindeki yöneticilere ve akademisyenlere faydalı olmasını temenni eder, raporu hazırlayan, Dr. M. Sadi Bilgiç’e, F. Serap Koydemir’e, Dr. Salih Akyürek’e ve raporun yayına hazırlanmasında emeği geçen BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim.

 

Doç. Dr. Atilla Sandıklı
BİLGESAM Başkanı

Back to Top