Rusya’nın Güney Asya Politikası Çerçevesinde Pakistan’la İlişkileri

Dr. Elnur İSMAYIL
29 Nisan 2015
A- A A+

Son yıllarda Rusya dış politika stratejisi kapsamında Güney Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme politikası izlemekte ve Sovyetler döneminde politik, ekonomik ve askeri ilişkilerinin zayıf olduğu devletlerle işbirliğine yönelmektedir. Rusya, izlediği bu stratejiyle küresel güç imajını sağlamlaştırmaya ve Batı dünyası ile ilişkilerinde yaşadığı sorunlardan dolayı diğer coğrafyalarda kendisine yeni müttefik ve dost ülkeler edinmeye çalışmaktadır. Güney Asya bölgesinde Soğuk Savaş döneminden itibaren Rusya’nın başta gelen müttefiki olan ülke Hindistan’dır. Fakat özelikle son yıllarda bölgedeki diğer önemli devletlerden biri olan Pakistan’la ilişkiler de Rusya için önem kazanmaya başlamıştır.

 

21.yüzyılda hem ABD’nin Hindistan’la ilişkilerini derinleştirmesi hem de Pakistan’ın Rusya ile ilişkilerinde yaşanan pozitif gelişmelerin, Güney Asya bölgesinde uzun yıllardır süregelen, gelenekselleşmiş politik/ekonomik ittifaklar arasındaki dengeyi değiştirmesi muhtemeldir. Sovyetlerin 1992 tarihli Dış Politika Konsepti belgesinde Pakistan’la işbirliğinin geliştirilmesi ve ilişkilerin Hindistan’la aynı düzeye ulaştırılması hedefi net olarak belirtilmekteydi. Buna rağmen birkaç yıl öncesine kadar Rusya-Pakistan ilişkileri belgede belirtilen düzeye ulaşamamış, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi taraflar arasında oldukça az sayıda görüşme gerçekleşmiştir.  

 

Bu çalışmada Rusya’nın son yıllarda Pakistan’la ilişkilerinde yaşanan gelişmelere değinilmekte, Rusya’nın, müttefiklik ilişkisinde olduğu Hindistan’ın sınır sorunları yaşadığı Pakistan’la geliştirdiği askeri ve ekonomik işbirliğinin Moskova-Yeni Delhi ilişkilerine yaratabileceği sorunlar ele alınmakta ve bölgesel anlamda oluşacak jeopolitik değişimlerden bahsedilmektedir.     

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top