Türkiye’nin Jeopolitiği, Yumuşak Güç Savaşları ve Terörizm

Prof. Dr. Atilla SANDIKLI
24 Haziran 2015
A- A A+

“Türkiye’nin Jeopolitiği, Yumuşak Güç Savaşları ve Terörizm” kitabı bugüne kadar rapor, makale, tebliğ veya analiz olarak farklı kitap ve dergilerde yayımlanmış, ancak gelecekteki muhtemel gelişmelere ışık tutacağı ve yön verebileceği düşünülen ve bilimsel açıdan fayda sağlayacağı değerlendirilen çalışmaların bir bütünlük arz edecek şekilde derlenmesiyle hazırlanmıştır. Kitabın bölümleri Türkiye’nin Jeopolitiği, Yumuşak Güç Savaşları ve Terörizm olarak üç başlık altında düzenlenmiştir.

Türkiye’nin Jeopolitiği başlığı altında ilk bölümde klasik ve çağcıl jeopolitik yaklaşımların yanında jeokültürel ve jeoekonomik teorileri gözden geçirilmekte ve bu teoriler kapsamında Türkiye’nin karşılaşabileceği riskler ve fırsatlar değerlendirilmektedir. İkinci bölümde Doğu Akdeniz’deki enerji keşifleri ve bu keşiflerin bölgeye etkileri incelenmekte, üçüncü bölümde ise Kıbrıs’taki müzakere süreçleri gözden geçirildikten sonra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin takip etmesi gereken stratejiye ilişkin bir öneri geliştirilmektedir.

Yumuşak Güç Savaşları başlığı altındaki bölümlerde yumuşak gücün kullanımına dayalı ve hedef ülkenin yumuşak gücünün yıpratılmasını amaçlayan savaşlar ele alınmakta ve bu çerçevede Türkiye’nin yumuşak gücünün kırılma noktasını oluşturan Gezi Parkı olayları değerlendirilmektedir. Terörizm başlığı altında ilk bölümde tarihi süreçteki terör dalgalarıyla birlikte IŞİD örneği incelenmekte ve IŞİD tehdidinin Türkiye’nin güvenliği açısından arz ettiği riskler üzerinde durulmaktadır. Terörizm başlığı altındaki müteakip bölümler ise BİLGESAM’ın Türkiye’nin PKK/KCK terörüyle mücadelesine ilişkin geliştirdiği dört boyutlu strateji önerisi, örgütün 2012-2013 dönemindeki eylem ve hedefleri ve 2013 yılında başlatılan çözüm süreci kapsamındaki gelişmeler ele alınmaktadır.

Kitabı, coğrafi temellerin ve yumuşak güç savaşlarının Türk dış politikasını nasıl etkilediğinin anlaşılmasına, IŞİD ve PKK/KCK terör örgütlerinin Türkiye’nin milli güvenliğine arz ettiği tehditlerin analiz edilmesine ve gelecekteki politikalara katkı sağlayacağı temennisiyle dikkatlerinize sunar, kitabın yayına hazırlık sürecini koordine eden Erdem Kaya’ya, Şafak Beren Yıldırım’a ve diğer BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim.
 

 

Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
BİLGESAM Başkanı
 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top