Foreign Aid and Corruption in Post-Conflict Countries (Çatışma Sonrası Ülkelerde Dış Yardım ve Yolsuzluk)

A- A A+

İngilizce yayımlanan bu kitap çatışma sonrası süreçlerde dış yardım ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Kitapta, Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet kurma ve ekonomik yeniden yapılanma süreçlerini başlatmak ve süreci hızlandırmak için dış yardım alan ülkelere odaklanılmaktadır.

 

Çatışma sonrası ülkelerde, yeniden yapılanma sürecinde alınan dış yardım ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi incelerken üç faktör önem kazanmaktadır. 1) Devlet inşası sürecinde rutin olarak uygulamaya konulan neoliberal ilkelerin formülsel uyarlamalarının sıklıkla asıl amacının aksine sonuç verdiği gözlemlenmektedir. 2) Fonlama sıkıntıları ve yapısal problemler sebebiyle oluşan ve yeni kurulan devletin kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı daha da derinleşen “zayıf yönetim” sorunu, dış yardımın asıl hedefine ulaşmasını engelleyen önemli faktörlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 3) Ülkedeki elitlerin politika yapım süreçleri ve uygulanmalarına dahil edilmemeleri ise bir diğer faktördür.

Back to Top