Rusya Güvenlik Stratejisi-2020 Belgesi

Dr. Elnur İSMAYIL
14 Temmuz 2015
A- A A+

Kırım’ın Rusya tarafından işgali ile Ukrayna krizinin yeni bir boyut kazanması, Batı-Rusya rekabetinin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu değişiklik Batılı devletlerde olduğu gibi Rusya’da da ulusal güvenlik stratejisinin döneme uygun nitelikte gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Mayıs 2015’te Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ulusal güvenlik stratejisi ve bilgi güvenliği belgelerinin uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmeler ışığında gözden geçirildiği ve Aralık 2014 tarihli Rusya askeri doktrinine uygun bir şekilde düzenleneceği beyan edilmiştir. Bu değişikliğe neden olan gelişmeler Arap Baharı, Suriye-Irak krizi ve Ukrayna’da yaşananlardır. Temmuz 2015 başlarında Rusya Cumhurbaşkanı Putin, ülkeye yönelik tüm tehditlerin tekrar gözden geçirilmesi ve bu doğrultuda ulusal güvenlik stratejisinin yeniden ele alınması talimatını vermiştir. Rusya Güvenlik Konferansı’nda Putin, ülkesine yönelik baskının nedenini bağımsız bir iç ve dış politika yürütmüş olmasına bağlamıştır.

 

Bu analizde 2009 yılında kabul edilen ve 2020’ye kadar geçerli olması planlanan Rusya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi incelenmektedir. Bağımsızlık sonrasında Rusya’da kabul edilen güvenlik stratejisi belgelerine kısaca değinilerek, son yayımlanan belge ile içerik bazındaki benzerlik ve farklılıkları ele alınmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna krizi ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası ortaya çıkan yeni konjonktürün strateji belgesinin güncellenmesi ihtiyacını gündeme getirmesi neticesinde yeni belgede yer alması muhtemel ayrıntılara değinilmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top