Basın Etiği ve Dış Politika*

A- A A+

Bu yazı 05.11.2015 tarihinde Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayınlanmıştır

 

Yayın kuruluşlarının ve gazetelerin bir oraya bir buraya savrulduğu bir ortamda, ilk köşe yazımın konusunu etik. Bazı yayın kuruluşları ve gazeteler siyasi iktidara yakın olmak, pozisyon kazanmak ve daha iyi ekonomik imkânlara sahip olmak için yandaş olarak adlandırılırken, bir kısmı da gerçekçi, bilimsel ve akılcı olup olmadığına bakmadan politika ve uygulamalara tepki göstermekte, nefret söylemleri kullanmakta ve muhalif olarak adlandırılmaktadır.

Gerçekçi, bilimsel, akılcı, makul, birleştirici ve pozitif yaklaşımlar sergileyenler nerede? Çok saygı duyduğum, örnek aldığım mükemmel örnekler de yok değil ama çok nadir.

Bu nedenle ilk yazımda güven ortamı oluşturmak ve anlaşılmayı kolaylaştırmak maksadıyla, gelecekte dikkate alacağım etik kuralları ve yazım sistematiğini sizlerle paylaşacağım.

ETİK KURALLAR

Demokratik ülkelerde basın dördüncü kuvvettir ve halk adına iktidarı denetler. Bu nedenle basın mensupları önemli bir toplumsal sorumluluk üslenir. Hem topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek hem de basın özgürlüğünü sürdürülebilir kılmak için basın mensupları basın ahlakına ve etik kurallara uymak zorundadır. Etik, ahlak felsefesi olarak da adlandırılmaktadır. Ahlak toplumsal değerlere, etik ise evrensel insani değerlere dayanmaktadır. Yazılarımda basın ahlakı ve etiği benim şiarım olmalı ve benimle özdeşleşmeli. Tarafsızlık, şeffaflık, dürüstlük, adalet ve hesap verebilirlik benim ilkelerim olmalı.

Gerçekçi, bilimsel ve akılcı analizler yapmalıyım. Doğru olduğuna inandığım düşünceleri cesurca sizlerle paylaşmalıyım. Herhangi bir siyasi partinin veya özel çıkar grubunun sözcüsü değil, halkın vicdanı ve sesi olmalıyım. Ayrımcılıktan ve düşmanlıktan arınmış yumuşak bir üslup kullanmalıyım. Güven ikliminde halk içine sevgi fideleri ekmeliyim. Hem aklınıza hem ruhunuza hitap etmeliyim. Gönlünüzde önemli bir yer elde etmeliyim.

YAZIM SİSTEMATİĞİ

Köşe yazılarımda genellikle dış politikada konusunda güncel ve önemli olaylar yer alacak. Ancak gündemde yeterince yer almayan çok önemli küresel ve bölgesel gelişmeler de toplumun dikkatini çekmek maksadıyla yazılacaktır. Konular genellikle Türkiye’nin yoğun etkileşim içinde bulunduğu Orta Doğu Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya gibi coğrafi alanları kapsayacak. ABD, AB, Rusya ve Çin ile ilişkiler üzerinde önemle durulacaktır. Ayrıca uluslararası sistemi derinden etkileyen uluslararası güvenlik, ekonomi-politik, enerji, ulaşım ve çevre ile ilgili fonksiyonel konular değerlendirilecektir. Dış politika analizleri de açıklanan etik kurallar çerçevesinde yazılacak. Olaylar ve gelişmeler küresel, bölgesel, ülkesel ve toplumsal etkileşimler dikkate alınarak tanımlanacaktır. Tanımlanan olay ve gelişmeler teorik yaklaşımlar çerçevesinde basit modellere dönüştürülecek ve bilimsel yöntemlerle analiz edilecektir. Analiz sürecinde farklı yaklaşım ve düşüncelere yer verilecek. Anlaşılmayı kolaylaştırmak maksadıyla anlatım ve yorumlar basit, sade ve akıcı olacaktır. Sonuç bölümünde; evrensel değerlere uygun, insanlığın faydasına ve milletin yararına öneriler sunulacaktır.

Bu prensiplere, okuyuculara ve topluma sevgi ve saygının bir gereği olarak uyacağım. Küresel, bölgesel, ülkesel, toplumsal barış ve istikrara; huzur ve refaha katkı yapmak dileğiyle…

 

 

 

*Bu yazı daha önce 5 Kasım 2015 tarihinde Yeni Yüzyıl gazetesinde yayımlanmıştır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top