Rus Dış Politikasının Karmaşık Ağları ve Nüfuz Ekseni

A- A A+

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2 Mayıs'ta 'BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Ülkeleri Döviz Rezerv Havuzunun Kurulmasına İlişkin Anlaşmayı onaylayan federal yasayı imzaladı. Yasaya konu anlaşma, 15 Temmuz 2014 tarihinde (Brezilya) Fortaleza'da imzalanmıştı. Anlaşmada, BRICS ortaklarının ulusal finans sistemlerinden biri nakit dolar sıkıntısı yaşayacak olursa, BRICS üyelerinin mali destek sağlamak amacıyla döviz rezervi havuzu kuracağı öngörülmüştür. Ancak Putin'in bu adımı sadece BRICS ile sınırlı değildir, daha ziyade Rusya Federasyonu'nu uluslararası bir nüfuz eksenine dönüştürmeye yönelik daha geniş Moskova stratejisini yansıtmaktadır.   

Söz konusu stratejinin anlaşılabilmesi için Moskova'daki olaylar ile alınan kararların incelenmesi gerekmektedir. Bunlar, Putin'in yönetimindeki Rus dış politikasının karmaşık etkileşim ağlarına dönüşmesini doğrular niteliktedir.

Back to Top