Asya'da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları

Doç. Dr. R. Kutay KARACA
15 Ağustos 2013
A- A A+

Avrupa ve ABD ile olan güvenlik ilişkisi, topraklarının neredeyse %97’sinin ve komşularıyla olan sınırlarının ise %92’sinin Asya’da bulunmasına rağmen Türkiye’nin, Asya’ya yönelememesinin temel nedeni haline gelmiş ve Asya hep “sonraki” olmuştur.Bu "sonraki"algısında 1955 yılında kurulan Varşova Paktı’nın üyeleriyle, bir Nato üyesi olarak, hem Avrupa hem de Asya’da sınır sınır komşusu olmasının etkisi büyüktür. Bu dönemde komşu Suriye ve Irak'taki Baas rejimleri ise, Türkiye’nin Orta Doğu’yla yakın ilişkiler kurmasını engellemiştir. Bunun yanında dil, din ve etnik ortaklığa rağmen Sovyet iktidarının sert politikaları Orta Asya’ya yönelecek girişimlerinde yetersiz halde bırakmıştır. Uzakdoğu ise Türkiye için hep çok uzak kalmıştır. Tüm bunların yanında Avrupa ile siyasi ve ekonomik birlik isteği Asya’ya bakışın değişmesiniengellemiştir.

 

Türkiye, bugüne kadar siyasetçisi, askeri, ekonomisti ile neredeyse hiç ilişki kurmadığı bir bölge için bütün kurumlarıyla politikalar üretme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Komünizmin çöküşüyle ülke içindeki mevcut/yaratılan korkuyu yenen Türk kamuoyunda artık Asya’ya yönelik politikalar gündeme gelmeye başlamıştır. Medya ise Asya’yı fırsatlar yumağı olarak sunmaya başlamış ve yeni devletlerin ihtiyacı olan haminin Türkiye olduğu ve ortak pazar kurulabileceği yönünde fikir birliğine bile varmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, hata yapılmazsa yirmibirinci yüzyılın Türkler’in asrı olacağını söylerken, Başbakan Süleyman Demirel Adriyatik kıyısından Çin Seddi’ne kadar Türk Dünyası savını ortaya atmaktan çekinmemiştir.

 

Genç arkadaşlarımla yaptığım bu çalışma, Türkiye’de akademik anlamda fazla tartışılmayan Asya’nın sorunlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Asya’nın yaşadığı tüm sorunları bir kitapta toplamanın imkânsızlığı aşikârdır. Bu kitapta, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve/veya Türkiye’nin sorunlarıyla benzerlikler gösteren Asya-Pasifik sorunları öne çıkarılmaya çalışılmıştır.

 

Doç. Dr. R. Kutay KARACA

Editör

 

Back to Top