Bilgi Ekonomisinde Entelektüel Mülkiyet Hakları Üzerinde Küreselleşmenin Etkileri ve Harmonizasyon Sorunu

Prof. Dr. Filiz GİRAY
15 Ağustos 2012
A- A A+
“Bilgi Ekonomisinde Entelektüel Mülkiyet Hakları Üzerinde Küreselleşmenin Etkileri ve Harmonizasyon Sorunu” başlıklı kitap, BİLGESAM Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Filiz Giray tarafından hazırlanan kitap, 20. yüzyıla damgasını vuran bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrim ve küreselleşme olgularının bilgi ekonomisi alanındaki sonuçlarını entelektüel mülkiyet hakları özelinde ele almaktadır. Kitap, küreselleşmenin ve bilginin dijital piyasalar aracılığıyla yayılmasının entelektüel mülkiyet hakları üzerindeki etkilerini ekonomik açıdan incelemeyi, küreselleşen entelektüel mülkiyet haklarının nasıl korunabileceğini değerlendirmeyi, bu hakların korunması noktasında ortaya çıkan sorunlar için çözüm seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır. Kitap, ABD’deki uygulamalardan hareketle entelektüel mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunmasına imkân tanıyabilecek en uygun çözümün tespitini hedeflemektedir. Prof. Giray’ın bu çalışması, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin akademik bilginin yayın ve dağıtımını nasıl etkilediği konusundaki bilimsel araştırma eksikliğini gidermekte, entelektüel mülkiyet haklarının korunması ile ilgili mevcut literatürü zenginleştirmektedir.

Back to Top