Dünden Bugüne Türk-Yunan İlişkilerine Bir Bakış

Oğuz ÇELİKKOL
26 Ocak 2016
A- A A+

Türkler ve Yunanlılar bin yıla yaklaşan ortak bir tarihi ve Türkiye ile Yunanistan’ın yan yana hatta Ege Denizi’nde iç içe  yeraldığı bir coğrafyayı paylaşmaktadır. Uzun süreler bir arada ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı devlet yapısı altında yaşamak Türk ve Yunan halkları ve kültürlerinde  görünür ve çarpıçı izler bırakmış, iki halkın ortak olan yanlarını arttırmıştır.

 

Türk dış politikasında komşu ülkelerle ilişkiler en önemli yeri tutmaktadır. Bugün Türkiye  güneydoğu sınırlarında Orta Doğu’dan gelen ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunmakta, Suriye ve Irak’daki gelişmeler Türkiye için ciddi iç ve dış politika sorunları yaratmaktadır. Ancak Türkiye’nın batı komşusu Yunanistan ile olan ilişkileri Türk ve Cumhuriyet tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de önemini korumakta, Kıbrıs ve Ege sorunlarını çözmek gerek Türkiye gerek Yunanistan için daha istikrarlı ikili  ilişkiler yanında, Türkiye ile Yunanistan’ın uluslararası sistem içindeki yer ve rollerinin sağlamlaştırılması için gerekli görünmektedir.

 

Emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol daha önce Türkiye’nin büyükelçilik yaptığı iki Orta Doğu ülkesi  İsrail ve Suriye’yle  olan ilişkileri konusunda yazdığı iki kitaptan sonra,  şimdi  bu kitabında bir Avrupa ve Doğu Akdeniz ülkesi olan Yunanistan’da büyükelçilik yaptığı dönemdeki gelişmeleri ve  izlenimlerini bizlerle paylaşmakta, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele almaktadır. Bu kitabın Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geçtiği aşamaların, ilişkilerin iki ülke için  öneminin ve iki ülke arasındaki sorunların Türk okuyucusu tarafından daha iyi  anlaşılmasına değerli bir katkı yapacağını düşünüyorum.

 

                                                                                                                        Özdem SANBERK

                                                                                                                        (E) Büyükelçi

                                                                                                                        3 Kasım 2015

 

Kitabı temin etmek için:
İrtibat no: +90 212 217 65 91

Back to Top