Çok Boyutlu Uluslararası Bir Sorun Olarak Batı Afrika Deniz Güvenliği

Hatice EKE
01 Şubat 2016
A- A A+

Afrika’da denizlerde yaşanan güvenlik zafiyeti 2008 yılında zirveye çıkmış olan Somali açıkları, Aden Körfezi ve Malakka Boğazı’ndaki korsanlık faaliyetleriyle gündeme taşınmıştır. Hem iktisadi hem stratejik olarak değerli bir konumda bulunan Doğu Afrika sularında güvenlik sorunları uluslararası işbirliği ile büyük oranda çözüme kavuşturulmuştur. Ancak buradaki problemlerin azaldığı dönem, Batı Afrika’da deniz güvenliğinin sorunlu hale gelmesine de şahitlik etmiştir. Artan güvenlik zafiyeti hem bölge ülkeleri hem de bölgede faaliyet gösteren bölge dışı aktörlerin ilgilerini Gine Körfezi’nin güvenliğinin sağlanması sorunsalına yoğunlaştırmıştır. Bölgedeki başlıca sorunlardan korsanlık olaylarında her ne kadar 2014 yılında önceki yıllara oranla gerileme olsa da güvenlik problemlerinin son dönemde nitelik değiştirerek sürmesi ve sorunları besleyen şartların ortadan kaldırılmamış olması Batı Afrika sularındaki güvenlik zafiyeti ile bölgesel ve uluslararası etkileri hala çözüme kavuşturulmayı bekleyen bir mesele olma niteliğini taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında ise Gine Körfezi’nin stratejik önemine değinilerek neden bölgesel ve bölge dışı aktörler için kıymetli olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Ardından Batı Afrika sularında başlıca güvenlik sorunları ele alınarak sorunlara karşı mücadele girişimlerine göz atılacaktır. Son olarak güvenlik zafiyetini doğuran ve besleyen faktörler incelenerek çözüm arayışları bu bağlamda değerlendirilecektir. 

Back to Top