Çin Yeni Süpergüç Olabilecek mi? Güç, Enerji ve Güvenlik Boyutları

Prof. Dr. Atilla SANDIKLI
26 Aralık 2010
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM); büyük güçlerin küresel ve bölgesel politikalarının analizi ve muhtemel gelişmelere yönelik öngörülerde bulunmak hedefi doğrultusunda Çin Yeni Süpergüç Olabilecek mi? Güç, Enerji ve Güvenlik Boyutları başlıklı İngilizce kitabı yayınlamıştır. BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla SANDIKLI’nın editörlüğünde hazırlanan kitap Çin Halk Cumhuriyeti’nin son dönemde gerçekleştirdiği ilerlemeyi güç, enerji ve güvenlik boyutlarıyla açıklamakta ve bu ülkenin yeni bir süpergüç olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır.

 

"Çin Yeni Süpergüç Olabilecek mi? Güç, Enerji ve Güvenlik Boyutları" kitabının Çin’in küresel ekonomi ve dünya siyasetinde devam eden yükselişine dönük entelektüel ilgiyi canlı tutması ve mevcut akademik literatürü zenginleştirmesini diliyoruz.

 

Çin Halk Cumhuriyeti son otuz yıldır hızlı bir ekonomik gelişme kaydederek çevresinde siyasi ve iktisadi nüfuz alanları oluşturmuş ve küresel ticaretin en büyük oyuncuları arasında yerini almıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmeyi çıkarları doğrultusunda verimli bir şekilde kullanan Çin uluslararası piyasalarla entegrasyonu sağlamış ve dünya ekonomi dengelerini etkileyebilecek bir aktöre dönüşmüştür. Çin’in ekonomi alanında gerçekleştirdiği kalkınmanın doğurduğu sonuçlar ve sürekli artan enerji ihtiyacı uluslararası politik gelişmelere yön verecek bir düzeye ulaşmıştır. Dünya genelinde ağırlığı artan Çin Halk Cumhuriyeti, siyasi menfaatlerini küresel düzeyde koruyabilen bir devlet haline gelmiştir. Bu sürece paralel olarak askeri alanda kazandığı yeteneklerle Çin yakın çevresinin ötesinde de ilgi ve endişe ile izlenen önemli bir güç merkezi olmaya başlamıştır.


Çin Halk Cumhuriyeti’nin kısa bir süre içinde başardığı ekonomik kalkınmayı açıklamak Çin Yeni Süpergüç Olabilecek mi? Güç, Enerji ve Güvenlik Boyutları kitabının ortaya çıkmasında birinci motivasyon kaynağıdır. Diğer bir motivasyon kaynağı ise Çin’in gerçekleştirdiği ekonomik gelişmenin güç, enerji ve güvenlik açısından dünya geneline yansıyan sonuçlarını incelemek ve bu ülkenin yeni bir süpergüç konumuna terfi etme potansiyelini değerlendirmektir. Kitap, Çin’in jeopolitiği, dış politikası, askeri ve ekonomik gücü ve enerji ihtiyacını inceleyen makale, tebliğ ve resmi belgelerden oluşmaktadır.


Sandıklı, Atilla. (Ed). (2010). China A New Superpower? Dimensions of Power, Energy, and Security. Istanbul: BILGESAM Publications.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top