PKK Terörü ve 10 Maddelik Eylem Planı

A- A A+

Türkiye, PKK terörüne karşı mücadelesine otuz yıla yakın bir süredir devam etmektedir. Terör olaylarının gerçekleştiği ilk dönemde, terör örgütünün yaptığı eylemlerin küçümsenmesi ve önemsenmemesi zaman içerisinde sorunun daha karmaşık hale gelmesine sebep olmuştur.

GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR

Daha sonra terörle mücadelenin ekseni, büyük ölçüde güç kullanımına endekslendi. Terörle mücadelede başarı kriteri öldürülen terörist sayısıyla belirlendi. Bu kriter vahim hatalar zincirinin de başlangıcı oldu. Hukuk kuralları dışında bazı tedbirler alınmaya çalışıldı.

Faili meçhul cinayetlerin sayısı arttı. Teröristlerin lojistik desteğinin kesilmesi için çok sayıda köy boşaltıldı. Kısa süre içinde köyünü terk etmek zorunda kalan binlerce insan göç ettikleri coğrafyada sefalete düştü. Bu aileler ve çocukları büyük ölçüde örgütün etki alanına girdi.

Güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler zaman zaman terör örgütüne karşı önemli başarılar sağlasa da bu tedbirlerin azaltılmasından sonra örgüt yeniden toparlanma sürecine girdi ve kesin bir sonuç elde edilemedi. Bu durum terörle mücadele algısının değişmesine neden oldu.

Terörle mücadele algısının değişmesi sonrasında, sorunun sadece güç kullanarak çözülemeyeceği, çok boyutlu bir sorun olduğu, güvenlik dışındaki sivil alanların da devreye sokulması gerektiği anlaşılmaya başlandı.

ÖNERİLEN TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Stratejinin temel esasları: “çağcıl demokrasi çerçevesinde etnik kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarının genişletilmesi; insan hakları ve hukukun üstünlüğü esaslarına uygun olarak güvenliğin sağlanması; bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkların azaltılması ve refahın yaygınlaştırılması; çağcıl devlet yapısının geliştirilmesidir”.

Bu stratejinin dört boyutlu olarak yürütülmesi önem arz etmektedir. Bunlar; Demokratikleşme boyutu kapsamında özgürlükler temelinde demokratik değerlerin geliştirilmesi; Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyut kapsamında terörü besleyen koşulların oradan kaldırılması ve halk desteğinin sağlanması; Güvenlik boyutu kapsamında teröristle mücadele ve silahlı terör örgütünün marjinal duruma getirilmesi; Uluslararası ilişkiler boyutu kapsamında teröre sağlanan uluslararası desteğin kesilmesidir.

GÜVENLİK BOYUTUNUN İHMALİ

Müzakere ve çözüm süreci kapsamında iki büyük hata yapıldı. PKK terör örgütü muhatap olarak alındı ve bunun sonucu olarak terör örgütüne karşı güvenlik tedbirleri ihmal edildi.

Terör örgütünün muhatap alınması onun hem toplumda hem de uluslararası alanda meşruiyetini artırdı. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması ise terör örgütünün “Kıra Dayalı Şehir Savaşı Stratejisi” doğrultusunda hazırlanmasına, şehir örgütünün teşkilatlanmasına, patlayıcı ve silahların şehirlere taşınmasına uygun ortam sağlandı.

Başlangıçta nasıl güvenlikçi yaklaşım terörle mücadelede yeterli olmadıysa, sonrasında da güvenlik tedbirlerinin alınmaması terör örgütünün gelişmesine ve daha fazla güvenlik personelimizin şehit olmasına neden oldu. Güvenlik konusunda yapılan hata ve ihmallerin maliyetinin, şehitler ve yaralıların kanları olduğu bir kez daha görüldü.

EYLEM PLANI

Başbakan Davutoğlu, alınan dersler ışığında hazırlanan 10 maddelik Terörle Mücadele Eylem Planı’nı açıkladı. Planda silahlı terör örgütünün muhatap alınmayacağı; direkt halkla birlikte hareket edileceği; yeterli güvenlik tedbirlerin uygulanacağı; demokratik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik açılımların yapılacağı vurgulanıyor.

Planın başarılı olması için öncelikle güvenliğin ve devlet otoritesinin tesisi şart. Halkın yaralarının sarılması ve rehabilitasyonu en az onun kadar önemli.

 

Bu yazı 09.02.2016 tarihinde Yeni Yüzyıl Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.gazeteyeniyuzyil.com/makale/pkk-teroru-ve-10-maddelik-eylem-plani-1232

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top