Bilge Strateji Dergisi'nin Bahar 2016 Sayısı Yayımlandı

A- A A+

Türkiye ve Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere diğer alanlara olan etkisiyle dünyanın ilgi odağında olan Suriye krizi, Türkiye’nin dış politikasını şekillen- diren temel değişkenlerden biri olmuştur. Rusya ile Türkiye ikili ilişkilerindeki gerginliğin zirveye tırmanmasıyla sonuçlanan 24 Kasım’daki Rus uçağının Türk jetlerince düşürülmesi olayı, Suriye krizinin Türkiye dış politikasına etkilerine kritik bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Doğu Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu’da izlediği siyasetle Kremlin, uluslararası sorunların çözüm girişimlerinde varlığı göz ardı edilemeyecek bir aktör olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Bilge Strateji dergisinin elimizdeki Bahar 2016 sayısında iki yorum yazısı, beş makale ve üç kitap incelemesi yer alıyor. Rusya’nın Türkiye ve diğer devletle- rin dış politikalarında ne yönde tesirli olacağını incelemek üzere alanında uz- man akademisyenlerden iki yorum yazısını okuyucularına sunmaktadır. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever, “Türkiye-Rusya Krizinin Dinamikleri ve İkili İlişkilere Etkileri” başlıklı yorum yazısında krize kadar gelen dönemde ikili ilişkileri in- celeyerek krizin ortaya çıkışının sebeplerini tarihsel çerçeveyi de göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirmiş ve krizin ikili ilişkilere etkisini ve güncel durumun ne derece sürdürülebilir olduğunu irdelemiştir. Prof. Dr. Mustafa Ki- baroğlu ise Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler çerçevesinde NATO’nun ro- lüne değinerek müttefiklerin kriz karşısındaki tepkilerinin Rusya’nın stratejisini belirlemede önemli bir faktör olacağını ifade etmektedir.

“ABD-Ukrayna İlişkilerinde Rusya Etkisi” isimli makalesinde Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım Moskova’nın Batıya yönelik politikasını Yeltsin döneminden iti- baren izlediği seyri inceleyerek bu bağlamda Ukrayna ile ABD arasındaki iliş- kilerin nasıl evirildiğini kaleme almıştır. Enerji uzmanı Dr. Azime Telli ise An- kara-Moskova bağının belirleyici bileşenlerinden enerji bağımlılığını kırmaya yönelik olduğu düşünülen Türkiye’nin nükleer enerji girişimlerini, “Türkiye’nin Nükleer Enerji Açılımının İçerik Analizi: Çeşitlendirme mi, Teslimiyet mi?” makalesinde tahlil etmiş ve nükleer enerjinin üretilmesi hususunda tüm olasılık- ların hesaplanmasının enerji bağımlılığını ortadan kaldırmada hayati olduğunu belirtmiştir.

Geçirdiği ekonomik darboğaza rağmen Avrupa Birliği, ehemmiyetli bir iktisadi ortak ve küresel bir siyasi aktör olma konumunu korumaktadır. Bu doğrultuda kuruluşundan itibaren Birliğin üyesi olmayı hedefl Türkiye için AB’nin bir parçası olmak istikrar ve demokrasi yolunda kilometre taşıdır. Yrd. Doç. Dr. İkboljon Qoraboyev AB ve Türkiye ilişkilerinin temel yönlerinden Türkiye’deki adli reformları, AB’nin Türk hukuki düzenine etkisinin altını çizerek kaleme almıştır. Öte yandan Yrd. Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız’ın Avrupa Sanayicileri Yu- varlak Masası ve üyelerinin AB karar alma sürecine etkisini ele aldığı makalesi, Avrupa Birliği bütünleşme modeli açıklamalarında sıkça kullanılan bisiklet me- taforunda Birliğin derinleşmesi ve ilerlemesinin itici gücünün, yani arka tekerle- ğin, iktisadi bütünleşme olduğu tezini kuvvetlendirmektedir.

Ayrıca Stephan Nunner “International Law, Recognition and the Recent Pratice of States in the Cases of Kosovo, South Osetia and Abkhazia” başlıklı makalesi; Sibel Karabel, Jing Men ve Wei Shen’in editörlüğünü yaptığı “The EU, the US and China: Towards a New International Order” isimli kitabın incelemesi, Kaan Devecioğlu ise Erkan Ertosun ve Erkan Demirbaş’ın kaleme aldığı “Turgut Özal: Değişim, Dönüşüm” kitabının tahlili ile Bilge Strateji dergisine kıymetli katkılarda bulunmuşlardır.

Uluslararası konularda güncel ve bilimsel yaklaşımı ön planda tutan Bilge Stra- teji dergisi’nin Bahar 2016 sayısıyla da karar alma mercileri ve akademi dünya- sının istifade edebileceği bir kaynak olmasını temenni eder, derginin hazırlan- masına katkı sunan BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim.Prof. Dr. Atilla SANDIKLI
BİLGESAM Başkanı
 

 

Bilge Strateji Dergisi’nin Bahar 2016 sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Back to Top