Türkiye'nin Vizyonu Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

A- A A+

Bu kitap Türkiye’nin Vizyonunu ortaya koyan, uluslararası sistemi ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren, vizyona uygun olarak Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın yerleştirilmesi, terörün önlenmesi, Türkiye’nin daha çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve milletin var olan dinamiklerinin harekete geçirilebilmesi için mevcut sorunları ortaya koyan ve bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri geliştiren bir kitaptır.

 

Türkiye’nin vizyonu: Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyini belirleyen değerleri üreten, huzurlu, güvenli, müreffeh ve örnek bir ülke mertebesine yüceltmektir. Bu vizyon ideolojilerin tutuculuğundan uzak dinamik bir vizyondur ve hızla değişen dünyamızda milletimize rehber olmaktadır. Çağdaş değerler kapsamında çoğulcu demokrasiyi, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü ve geçirilen evrim sonunda ulaşılan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin geliştirilerek sürdürülmesini hedeflemektedir. Ayrıca ekonominin serbest piyasa prensipleri ve istikrar içinde büyümesini, dünya ile entegre hale getirilmesini ve refahın tabana yayılmasını gerektirmektedir. Devletin bekasını, bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetin korunmasını, milli gücümüzün geliştirilmesini, menfaat ve değerler birliğine sahip olduğumuz ülkelerle dayanışma ve işbirliği içinde bulunulmasını, ülke, bölge ve dünya barışını esas almaktadır.

 

Editör Dr. Atilla SANDIKLI tarafından kitabın başında bu vizyon ortaya konduktan sonra, kitabın müteakip bölümlerinde aşağıdaki konularda Türkiye’nin önde gelen isimlerinin hazırladığı raporlar yer almaktadır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top