Barış Mutabakatı Sonrası Mali’de İstikrar Arayışı

Hatice EKE
29 Mart 2016
A- A A+

Mali’nin güvenlik dinamikleri, sınırları içerisinde yaşayan insanlar tarafından olduğu kadar bölge ülkelerince de istikrar açısından dikkate alınmaktadır. Son beş yılda gerek kuzey Mali’deki iç savaş gerek komşu ülkeleri de vuran terör saldırıları güvenlik konusunda karşılıklı bağımlılığı bir kez daha ispat etmiştir. Bu bağlamda 2012’de yaşanan iç savaşın ardından uzun soluklu bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılan anlaşmazlıklar başta Cezayir olmak üzere bölgesel ve bölge dışı ülkelerin desteği ile Haziran 2015’te imzalanan barış mutabakatı ile nihayete erdirilmeye çalışılmıştır. Ancak mutabakat metninin hazırlanması ve imzalanması sürecinde yerel liderlerin maddeler üzerindeki kuşkuları nedeniyle isteksizliği, mutabakat sonrasında tekrar baş gösteren çatışmalar ve bu dönemde etkinliğini belirginleştirmeye çalışan terörist örgütlerin bölgesel düzeydeki eylemleri bölgesel istikrarın sallantıda kaldığını düşündürmektedir. Bu noktada analiz kapsamında gerek Mali’nin gerek bölgenin güvenlik denkleminde ehemmiyetli ve birbiriyle bağlantılı olan iki mesele ele alınacaktır. İlk olarak kuzey Mali’de mutabakatın uygulanması yolunda yaşanan gelişmeler, yerel aktörler ile Mali hükümetinin politikası ve zayıf kalan hususlar ele alınacaktır. Ardından Mali’de barış süreci merkezinde ülkenin istikrarına ve bölgesel güvenliğe doğrudan etki eden terörist örgütlerin stratejileri incelenecektir.

Back to Top