Brexit: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ndeki Geleceği mi?

Can ZENGİN
31 Mart 2016
A- A A+

Birleşik Krallık, 2013 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istemektedir. Bu bağlamda Britanyalılar; milli egemenlik, göç sorunu ve ekonomik koşullar gibi birtakım hususlarda düzenlemeler yapılmasını talep etmiş, üyeliğinin geleceği hakkında bir referanduma gidileceğini bildirmiştir. Süreç içerisinde 18-19 Şubat 2016 tarihlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Birleşik Krallık’ın sunduğu reform paketi AB tarafından onaylanmıştır. Nihayetinde 23 Haziran 2016’da referandum yapılacak olmasına rağmen Birleşik Krallık’ın vereceği karar birçok soru işaretini beraberinde getirmektedir.

 

Birleşik Krallık’taki gelişmelerin yanı sıra, AB’nin son dönemde yaşadığı sosyal, politik ve ekonomik krizler, bazı üye ülkelerde huzursuzluğu artırmış ve AB’nin politikalarının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu atmosferde Birleşik Krallık yaptığı politik manevra ile krizi fırsata çevirme şansı yakalamıştır. Avrupa bütünleşmesine başından beri şüpheci tavrı, daha serbest ticaret yapma arayışı, gereksiz bürokrasiden kurtulma isteği ve birlik içinden Birleşik Krallık’a yapılan göçleri kontrol altına alma talebini bir dizi AB reformları altında gerçekleştirme şansı elde etmiş ve nüfuzunu artırma fırsatı bulmuştur.

 

Bu analizde, 2016 Haziran ayında yapılacak Birleşik Krallık’ın AB’deki üyelik statüsünü belirleyecek referandumun muhtemel sonuçları incelenmektedir. Yazıda öncelikle Birleşik Krallık ve AB arasındaki ilişkilerin kısa bir tarihi arka planı verilmekte, ardından hangi konularda reformlar istendiği belirtilmekte, sonrasında ise üyelikte kalma veya üyelikten çıkmanın iki tarafa getireceği yarar ve zararlar değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, siyasi ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak gelişmeler analiz edilmektedir.

Back to Top