Sivil Toplum Kuruluşları ve Terörle Mücadele

A- A A+

Terör olayları son dönemde tırmanışa geçti. Bu olaylarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor ve ortaya ağır maddi tahribat çıkıyor. Ayrıca bu terör dalgası insanların geleceğe dair umutlarına da darbe indiriyor. Bu kötü gidişi engellemek ve terörle mücadele etmek için sivil toplumun yapabileceği şeyler var mıdır, varsa nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları (STK) çok farklı alanlarda örgütlenebilen ve faaliyet gösteren gönüllülük esasına göre oluşmuş/oluşturulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sağlıktan eğitime, insan haklarından kalkınmaya, kriz yönetiminden diplomasiye kadar uzanan çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. STK’ların kuruluş amaçları ve faaliyet alanları farklı olmakla birlikte temel hedefleri toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Terörle Mücadelede STK’lar Neler Yapabilir?

STK’lar kamu diplomasisi kapsamında devletten halka, halktan devlete ve halktan halka etkileşim imkânları sağlayarak terörle mücadelede önemli sorumluluklar üslenebilirler.

İlk olarak STK’lar yaptıkları araştırmalar ve hazırladıkları raporlarla terörün nedenleri ve mücadele yöntemleri konusunda devlete ve güvenlik güçlerine farklı yaklaşımlar sunarlar.

STK’lar halkın terör ve terörizm konusunda bilgilendirilmesi ve uyanık hale getirilmesi konusunda katkılar sağlarlar. Bu sayede halkın bilerek veya bilmeyerek terör örgütlerine verebileceği destekler engellenebilir. Terör eylemlerinin yaratacağı etkiler en aza indirilebilir.

Bütün STK’ların terörü lanetlemesi ve tepki vermesi önemlidir. Halkın terör örgütlerine karşı tek yürek olunduğu mesajı verilir ve terör örgütlerinin halkı korkutmak, dehşete düşürmek için yaptığı eylemlerin etkisi akamete uğratılır. Bu sayede terör örgütleri toplumu; devlete ve düzene karşı harekete geçiremez, yerleşik otoritenin güçlerini ve kurumlarını etkisizleştiremez.

STK’lar devletin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine destek vererek, mücadelenin kararlı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayabilirler. Terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerinin motivasyonunu artırılabilirler.

STK’lar terörle mücadelede devletin yaptığı operasyonların denetimine de katkı yaparlar. Terörle mücadelenin hukuk kurallarına uygun olarak yapılmasını denetleyerek, güvenlik güçlerinin terörist ile masum kitle arasında ayrım yapmasına yardımcı olurlar.

STK’lar terörle mücadele sürecinde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasını ve rehabilitasyonunu sağlayabilirler. Gerçekleştirecekleri yardım kampanyaları ile terörden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Çözüm süreçlerinde terörün ortadan kaldırılmasında önemli roller üslenebilirler ve sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkıda bulunabilirler.

Yurt dışında partneri oldukları diğer STK’ları bilgilendirebilirler ve uluslararası kamuoyunun terörle mücadeleye destek vermesine yardımcı olabilirler.

Sonuç olarak STK’lar terörle mücadelede çok önemli görevler alabilirler ve terörle mücadelenin başarısına büyük katkılar sağlayabilirler. Ancak bunun için STK’ların faaliyetlerin etkin olarak planlanması ve koordine edilmesi gerekir.

 

Bu yazı 15.04.2016 tarihinde Yeni Yüzyıl Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.gazeteyeniyuzyil.com/makale/sivil-toplum-kuruluslari-ve-terorle-mucadele-2005

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top